Krkonošský národní park se může dostat na prestižní seznam chráněných území

Krkonošský národní park byl vybrán jako jedno z dvaceti pilotních území v EU pro ověření kritérií k zařazení na tzv. „Green List of Protected Areas“ neboli „Zelený seznam chráněných území“. Na tento seznam jsou zařazovány lokality, které splňují náročné kvalitativní standardy  správy včetně spolupráce s místními partnery.

Očekává se tedy, že taková území jsou nejen dostatečně chráněna, ale zároveň využívána tak, aby neklesala jejich kvalita. Dlouhodobým cílem, je, aby veškerá chráněná území standardy dobré správy, tj. kritéria pro zařazení na Zelený seznam, splňovala.

„Pro nás je to samozřejmě docela pocta, že byly Krkonoše vybrány mezi dvacítku chráněných územích, na nichž se budou testovat kritéria kvality péče pro podmínky Evropské unie. Začínáme za pár týdnů a jsem přesvědčen, že na Green List IUCN patříme,“ říká ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Globální standardy Zeleného seznamu vytvořila Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN – International Union for Conservation of Nature). Účelem zmíněné pilotní fáze je ověřit standardy modifikované pro státy EU, s ohledem na specifika soustavy Natura 2000, která na jiných kontinentech neexistuje. Ověření bude probíhat v letních měsících tohoto roku, a výsledek bude znám nejdéle v říjnu.

Více informací naleznete zde: https://www.iucn.org/theme/protected-areas/our-work/iucn-green-list

Podle tiskové zprávy KRNAP, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_janroz