Tag Archives: Green List IUCN

Krkonošský národní park se může dostat na prestižní seznam chráněných území

Krkonošský národní park byl vybrán jako jedno z dvaceti pilotních území v EU pro ověření kritérií k zařazení na tzv. "Green List of Protected Areas" neboli "Zelený seznam chráněných území". Na tento seznam jsou zařazovány lokality, které splňují náročné kvalitativní standardy  správy včetně spolupráce s místními partnery.