Tag Archives: České Středohoří

Tůně vrací vodu i život do krajiny Českého středohoří

Vloni bylo v chráněné krajinné oblasti České středohoří vytvořeno 16 nových tůní. Nejmenší měla plochu okolo 35 m2, největší pak přesáhla 160 m2. Financovány byly z Programu péče o krajinu.

Sokoli jsou v Českém středohoří doma

V okolí hnízdišť sokolů je potřeba klid. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proto označili okolí přírodních hnízdišť páskami a informačními cedulemi. Zejména na počátku hnízdění jsou totiž samice sokolů velmi citlivé. Vadí jim především pohyb v nebo nad jejich úrovní. Pokud jsou vyrušeny, mnohdy hnízdo opustí. Hrozí pak zastydnutí vajec či úhyn mláďat hladem. Do hnízda také mohou vniknout predátoři.