Tag Archives: Brdy

Památná Alej na Záběhlé

Nejvýznamnější stromořadí CHKO Brdy bylo vyhlášeno za památné. Alej je spjatá s historií bývalých brdských obcí Přední Záběhlá a Padrť, které spojovala. Alej je tak živým „pamětníkem“ jejich rozmachu, ale i pozdějšího zániku. Je mimořádně významná svým stářím a zachovalostí, je významnou krajinnou dominantou. Jádro aleje tvoří stromy stáří cca 200 let, další byly postupně dosazovány.

Pátý rok péče o přírodu a krajinu v CHKO Brdy

Uplynul pátý rok od vyhlášení chráněné krajinné oblasti Brdy, a tedy i pátý rok, kdy sem na péči o přírodu a krajinu AOPK ČR směřuje finanční prostředky z dotačního programu Péče o krajinu. Přehled opatření financovaných za rok 2020 nepřinese ve srovnání s minulými lety velká překvapení – hlavní oblasti péče zůstávají stále stejné. Stoupl však objem prostředků, a to na celkových 5,47 milionu oproti 3,45 milionu v roce 2019.

Zase o trochu více vody zadržujeme v CHKO Brdy

Na loukách u Dolejšího Padrťského rybníka se zlepší ekologický stav území. Agentura ochrana přírody a krajiny ČR totiž financovala jedno z navrhovaných opatření doporučených na základě studie: Zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy – Klabava. Zdrojem financí byl Program péče o krajinu, práce provedly Vojenské lesy a statky, s. p.

Naučná stezka Jordán je dokončena a otevřena veřejnosti

CHKO Brdy má novou naučnou stezku, která návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí vřesovišť na bývalé dopadové ploše Jordán. Stezka má celkem osm zastavení, jeden klasický velký informační panel a sedm malých kovových panelů, netradičně umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO.

Brdské lesy daleko více ohrožují lidé než kůrovec

Vláhový deficit, který letos naplno Českou republiku zasáhl, podle vojenských lesníků z Brd nepříznivě ohrožuje vitalitu lesních porostů středočeských hor, situace zde však je i po suchém létě stabilizovaná.