Tag Archives: biokoridory

Při předcházení škod zvěří a na zvěři je klíčová spolupráce myslivců a zemědělců

Myslivci a zemědělci se potýkají stále častěji s problémy spojenými se škodami na zvěři a škodami způsobené zvěří na zemědělských plodinách. Škody způsobené zemědělcům každoročně přesahují desítky miliónů korun. Pod žacími stroji ročně zahyne okolo 50 tisíc malých srnčat. Řešením je důkladná prevence snižování škod, která je podmíněna vzájemnou spoluprací mezi myslivci a zemědělci.

Biokoridory jsou klidovou zónou pro zvěř

Lokální biokoridor v Běcharech, který měla na starosti pobočka Státního pozemkového úřadu v Jičíně, se umístil na druhém místě v soutěži Společné zařízení roku 2016 v kategorii opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí.