Tag Archives: Bílé Karpaty

Skladované vytěžené dřevo se může z Vlárského průsmyku odvézt jen výjimečně

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jsou domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského. Pravidla hospodaření v této evropsky významné lokalitě stanoví, že vytěžené dřevo je potřeba neprodleně odvézt z lesa. Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně právě sem. A právě to se vloni ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal v létě terénní průzkum.

Bílé potoky – další výkupy v „nejstarší soukromé rezervaci“

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další přírodně cenné pozemky v Bílých Karpatech. Jsou součástí lokality Bílé potoky nedaleko Valašských Klobouků. Díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800) bylo zachráněno již téměř 180 hektarů přírodně zajímavých pozemků po celé republice.

Pro záchranu vzácných tesaříků se nesmí z Vlárského průsmyku odvážet skladované vytěžené dřevo

Bukové lesy ve Vlárském průsmyku v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty jsou domovem kriticky ohroženého a evropsky významného tesaříka alpského. Pravidla hospodaření v této evropsky významné lokalitě stanoví, že vytěžené dřevo je potřeba neprodleně odvézt z lesa. Pokud by zůstalo na skládkách i v době, kdy jsou dospělí brouci aktivní, samice by kladly vajíčka přednostně právě sem. A to se nyní ve Vlárském průsmyku stalo, jak ukázal terénní průzkum realizovaný pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR. Odvozem dřeva by byla zdejší populace tesaříka alpského oslabována a poškozována.

Ohrožený druh vážky objeven na Dobšeně

Na Dobšeně v Bílých Karpatech byl doložen výskyt ohrožené vážky páskovce dvojzubého. Stalo se tak shodou okolností na setkání dárců kampaně Místo pro přírodu, díky nimž byla tato cenná lokalita v roce 2013 vykoupena Českým svazem ochránců přírody.

Vzácným druhům hmyzu v Bílých Karpatech a Beskydech pomáhají pily, kosy a ovce

Jedním z nich je třeba jasoň dymnivkový, kterého můžete vidět na rozkvetlých loukách. Tento středně velký motýl býval kdysi běžný, avšak v průběhu posledních dekád jeho populace výrazně klesly především kvůli změnám v obhospodařování krajiny. Nyní je proto na seznamu kriticky ohrožených druhů a Česká společnost entomologická jej vyhlásila hmyzem letošního roku. Projekt Ze života hmyzu, který nyní probíhá v CHKO Bílé Karpaty a Beskydy, by měl přispět k tomu, aby z naší krajiny nezmizel úplně.