Bílé potoky – další výkupy v „nejstarší soukromé rezervaci“

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vykoupil v rámci své kampaně Místo pro přírodu další přírodně cenné pozemky v Bílých Karpatech. Jsou součástí lokality Bílé potoky nedaleko Valašských Klobouků. Díky darům veřejnosti prostřednictvím stejnojmenné veřejné sbírky (účet číslo 9999922/0800) bylo zachráněno již téměř 180 hektarů přírodně zajímavých pozemků po celé republice.

Bílé potoky patří k nejcennějším lokalitám severní části Bílých Karpat. ČSOP KOSENKA o toto území pečuje již od 80. let minulého století. Již začátkem 90. let zde ČSOP začal vykupovat první pozemky. Bílé potoky jsou tak pravděpodobně vůbec nejstarší novodobou „soukromou rezervací“ u nás. Letos byly díky veřejné sbírce Místo pro přírodu vykoupeny další tři pozemky o celkové výměře 0,87 ha, částečně i mimo hranice přírodní rezervace. Jde o botanicky velmi cennou horskou louku a navazující lesní porost se starými jedlemi, duby, buky a břízami.

Foto: Bílé potoky, vykoupené pozemky, autor Jan Moravec

Bílé potoky jsou pestrou mozaikou stanovišť typických pro tento region – vápnité prameniště s horským potůčkem, podhorské louky od vyloženě mokřadních přes vlhké až po sušší bývalé pastviny, rozptýlené dřeviny i navazující přírodě blízké lesy. Roste zde na 300 druhů rostlin, mimo jiné 15 druhů orchidejí, silné populace prvosenky jarní i prvosenky vyšší, vzácná přeslička obrovská, drobný žlutě kvetoucí silně ohrožený řepíček řepíkovitý a řada dalších botanických unikátů. Pozadu nezůstávají ani živočichové. Výzkumy tu například potvrdily výskyt 108 druhů ploštic, což je zhruba osmina všech druhů známých z území České republiky. V neposlední řadě, Bílé potoky jsou území velice hodnotné i krajinářsky. I díky mnohaleté péči ČSOP prostě lahůdka pro oko a potěcha pro duši.

Foto: Bílé potoky, pastva, autor Jan Moravec

Chcete-li zažít Bílé potoky na „vlastní kůži“, můžete dorazit začátkem července, kdy zde probíhá tradiční dobrovolnická akce – kosení bělokarpatských luk.

Zdroj: Český svaz ochránců přírody

Úvodní foto: Bílé potoky, krajina, autor Jan Moravec