Tag Archives: bekasina otavní

Vědci zkoumají sluky a bekasiny v CHKO Brdy

Bahňáci představují badatelsky zajímavou a ochranářsky významnou skupinu ptáků. Většina z nich obývá otevřenou zemědělskou krajinu a různé druhy mokřadů, avšak přinejmenším dva druhy – bekasina otavní a sluka lesní – se nevyhýbají rozvolněným podmáčeným stanovištím a obtížně přístupným bažinám obklopeným rozsáhlými lesy daleko od lidských sídel. Oba ptáci také patří k těm méně poznaným a studovaným. Jsou velmi opatrní a žijí skrytě, pečlivě svá hnízda ukrývají.

Josefovské louky se rozrostou. Město Jaroměř darovalo čtyři hektary mokřadních luk.

Téměř čtyři hektary mokřadních luk bezplatně převedlo vedení města Jaroměř České společnosti ornitologické, aby je v Ptačím parku Josefovské louky využila k zadržování vody, ochraně mokřadní přírody a ekologické osvětě pod širým nebem. Zastupitelstvo Jaroměře tak učinilo revoluční rozhodnutí v nakládání s krajinou.