Josefovské louky se rozrostou. Město Jaroměř darovalo čtyři hektary mokřadních luk.

Téměř čtyři hektary mokřadních luk bezplatně převedlo vedení města Jaroměř České společnosti ornitologické, aby je v Ptačím parku Josefovské louky využila k zadržování vody, ochraně mokřadní přírody a ekologické osvětě pod širým nebem. Zastupitelstvo Jaroměře tak učinilo revoluční rozhodnutí v nakládání s krajinou.

„Ptačí park Josefovské louky prokázal za dobu své existence velkou službu v zadržování potřebné vody, poskytování krásného místa k návštěvě a v neposlední řadě i ke zviditelnění našeho města. Darování pozemků k dalšímu rozvoji této nestátní ptačí rezervace považujeme za absolutně smysluplné,“ říká starosta Jaroměře Josef Horáček.

„Pro ptačí park je to ohromná pomoc. Veliká vstřícnost Jaroměře vůči ochraně přírody by měla být vzorem pro další samosprávy. Obecní pozemky jsou k tomu, aby sloužily obecně prospěšným cílům, mezi nimiž právě ochrana přírody a zadržování vody nabývá na významu každým dnem,“ oceňuje spolupráci ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Foto: Ptačí park Josefovské louky na podzim 2020

Ptačí park Josefovské louky vzniká díky dárcům. Ornitologové od roku 2008 vykupují vlhké louky u Jaroměře díky finančním darům veřejnosti a dalších podporovatelů. K vytváření mokřadů plných života využívají historický zavlažovací systém a doplňují ho hloubenými tůněmi. Zadržováním vody tu vytvořili ideální místo pro ohrožené mokřadní ptáky. Někteří z nich, například vodouš rudonohý, nikde jinde ve východních Čechách nehnízdí. I nové darované pozemky využijí k vytváření mokřin pro vzácné ptactvo a stavbu pozorovatelen a odpočívadel pro návštěvníky. Některé parcely se stanou součástí pastviny divokých koní a praturů, kteří ornitologům pomáhají s údržbou pestrých luk. Pastvou a rozrušováním povrchu vytvářejí ideální podmínky pro hnízdění mokřadních ptáků.

Na Josefovských loukách bylo pozorováno už 186 druhů ptáků. Počet ptačích obyvatel Josefovských luk se stále rozrůstá. Právě v těchto dnech byl zjištěn další, pro Josefovské louky již 186. druh, sýkořice vousatá. „Jako každý podzim se tu zastavují vzácné severské slučky malé, návštěvníci mohou vidět i zimující lindušky horské nebo bekasiny otavní,“ sděluje správce parku Břeněk Michálek.

Z bezpečné okružní stezky, která prochází břehovými porosty Nové a Staré Metuje („Josefovskou džunglí“), mohou pozorovat i pasoucí se divoké koně a pratury. Podobný pohled se mohl naskytnout i dávným lidem, když v době kamenné poprvé přišli do této krajiny.

Foto: bekasina otavní, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_amajk

Ptačí park Josefovské louky

  • poloha: 50.344N, 15.943E (u Jaroměře ve východních Čechách)
  • web: josefovskelouky.cz
  • vlastník a správce: Česká společnost ornitologická
  • založeno: 2006
  • celková rozloha: 80 ha
  • vykoupeno (listopad 2020): 46 ha (tj. 60 % území)
  • počet zjištěných druhů ptáků: 186
  • zázemí pro návštěvníky: okružní stezka, krytá pozorovatelna

Více o ptačích parcích a rezervacích České společnosti ornitologické zjistíte zde.

Zdroj: Tisková zpráva České společnosti ornitologické

Úvodní foto: vodouš rudonohý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_creativenature