Tag Archives: adaptace lesů na klimatickou změnu

Místo peněz na adaptaci lesů se stát chystá utrácet za další národní park

Nestátní vlastníci lesů na XXV. konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ve Stříteži u Jihlavy slyšeli z úst ministra zemědělství Marka Výborného špatnou zprávu. Ministerstvo zemědělství nemá finanční prostředky na financování dotačního titulu „Adaptace lesů na klimatickou změnu“.

Osika může sehrát významnou roli při adaptaci lesů na klimatickou změnu

Mezinárodní tým lesnických vědců v čele s odborníky LDF MENDELU se zabýval osikou obecnou (Populus tremula), dřevinou kdysi hojně zastoupenou v lesích střední Evropy, která je dnes ale opomíjená. Osikové porosty i severoamerický osikovec (Populus tremuloides) na severní polokouli významně přispívají ke zvyšování biologické rozmanitosti. Podle vědců může podobně významnou roli osika sehrát i v tuzemských lesích. Proto provedli analýzu více než čtyř milionů lesních porostů po celém území České republiky. Analýza potvrdila, že osika je pro české lesnictví perspektivní dřevinou z hlediska podpory biodiverzity i při adaptaci lesů na klimatickou změnu, kdy může plnit roli přípravné dřeviny.