Rok netopýrů 2022

Letošní rok vyhlásil Český svaz ochránců přírody Rokem netopýrů. Navazuje tak na řadu tematických roků, které vyhlašuje od roku 2020.

A proč letos zrovna netopýři? Rádi bychom upozornili na tyto pozoruhodné živočichy, kteří mají řadu zajímavých vlastností a mnohdy s námi žijí v těsné blízkosti. Bohužel na tyto živočichy neblaze dopadají důsledky řady lidských aktivit, pověr a předsudků, jež vedly k jejich úbytku a následně k zařazení mezi zvláště chráněné živočichy.

V plánu je především informační kampaň směřovaná k široké veřejnosti, ale také další aktivity určené pro malé i velké zájemce o tato roztomilá zvířata.

Zdroj: http://www.csop.cz/