Při africkém moru prasat je zásadní intenzivní odklízení uhynulých divokých prasat

Výskytu afrického moru prasat v Evropě se věnovali při jednání prostřednictvím videa ministr zemědělství Miroslav Toman a německá ministryně výživy a zemědělství Julie Klöcknerová. Hovořili také o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) a Strategii Evropské komise (EK) „Od zemědělce ke spotřebiteli“.

Situace s africkým morem prasat (AMP) je v Evropě vážná zejména v Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Polsku. Novým rizikem se stává zavlečení AMP do Německa, kde bylo u divokých prasat od 9. září potvrzeno téměř 60 pozitivních případů v sousedství Polska. Německo přijalo opatření k zabránění dalšího šíření AMP, která jsou velmi podobná těm, která uplatňovala Česká republika při výskytu AMP na našem území.

„Mezi řadou opatření, která u nás přispěla k vymýcení afrického moru prasat, považuji za základní intenzivní odklízení uhynulých prasat divokých s následným laboratorním vyšetřením a důslednou likvidací v asanačním podniku. Současně jsme také podpořili výzkum například v oblasti epidemiologie afrického moru prasat,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Mezi dalšími opatřeními, k nimž ČR přistoupila, bylo mj. okamžité vymezení zamořené oblasti na dostatečně velkém území, ohrazení oblasti s vyšším rizikem pachovým a elektrickým ohradníkem kvůli omezení migrace, zákaz lovu, nesklizení a ponechání části zemědělských plodin v zamořené oblasti (zdroj potravy a úkryt pro prasata) a důsledná evidence chovů domácích prasat včetně neregistrovaných.

Foto: dva divočáci, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_photocech

Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy (SVS) Zbyňka Semeráda, který se také jednání s německou ministryní zúčastnil, nejdůležitější nástroje proti AMP definují stále platná mimořádná veterinární opatření. „V celé ČR tak nadále platí zákaz přikrmování a omezení vnadění divokých prasat. Je nařízen jejich celoroční intenzivní lov, platí zákaz dovozu trofejí z prasat divokých ze zemí s výskytem AMP i zákaz používat v chovech prasat seno a slámu pocházející ze zemí s výskytem AMP.“

V ČR se až do roku 2017 AMP nevyskytoval, přesto SVS od roku 2014 s ohledem na jeho výskyt v Pobaltí, Polsku a na Ukrajině vyšetřovala všechna nalezená uhynulá divoká prasata. Díky tomu byl AMP na našem území včas zachycen a poté přijata účinná opatření, která zabránila jeho šíření. Na jaře 2019 byla ČR celosvětově znovu uznána za zemi prostou AMP. Celoplošný monitoring AMP v ČR nadále pokračuje.

Celkový počet pozitivních případů, a to výhradně u divokých prasat byl 230 kusů (z toho 212 nalezených uhynulých a 18 ulovených). Všechny pozitivní případy pocházely z relativně malého území v okresu Zlín (tzv. vysoce riziková oblast v rámci zamořené oblasti). U domácích prasat nebyly zjištěny žádné případy AMP.

Zdroj: Tisková zpráva ministerstva zemědělství

Úvodní foto: bachyně s mladými, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_budabar