Petiční výbor požaduje nejméně 3 miliardy na boj s kůrovcovou kalamitou

Bezmála šestnáct tisíc lidí podepsalo petici SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. V úterý 19. února se k ní konalo veřejné slyšení na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Důvodem petice byla nespokojenost občanů s pomalým a nepříliš efektivním postupem státu při řešení následků sucha a kůrovcové kalamity, které devastují lesní majetky ekonomicky i ekologicky. O tom, že je za pět minut dvanáct, vědí své všichni majitelé lesů. „Předáním této petice vyzýváme politiky napříč politickým spektrem, aby intenzivněji řešili apokalyptickou kalamitu, kterou bude v tomto roce zasažena celá Česká republika,“ řekl v Poslanecké sněmovně Richard Podstazký, předseda Komory soukromých lesů.  „Apeluji na Vaši zodpovědnost vůči budoucím generacím, ať nezůstane jen u prázdných frází o ochraně životního prostředí, ale ať zodpovědní politici finančně podpoří hospodaření v soukromých lesích. U nestátních vlastníků, kteří mají převážně jehličnaté lesy, jde dnes doslova o boj o přežití. O přežití firmy i jejich zaměstnanců, o udržení majetku před naprostým krachem a záchranu lesů, které chřadnou a ztrácí funkce ekologické stability krajiny. Drobní vlastníci lesů se dostávají do situace, kdy jejich kůrovcové dřevo je neprodejné, nemají už další peníze na kácení kůrovcové dřevní hmoty, nemají tak ani peníze na obnovu jejich lesa a výsadbu nových sazenic.

Petenty podpořil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který upozornil na to, že otázka bytí a nebytí lesních majetků úzce souvisí s dostupností vody pro občany. Kraj Vysočina si vážnost situace velice dobře uvědomuje a vlastníky lesů ve svém kraji je připraven podpořit 100 milióny ze strategických rezerv. Čeká však na to, jak se k situaci postaví stát. „Chci podpořit všechny argumenty, které zazněly a skutečně kolegy poslance poprosit, abychom současnou situaci vnímali jako skutečně obrovskou katastrofu, kterou pokud nezastavíme, nebo nezačneme alespoň omezovat, tak se nedostaneme dál. 6. prosince jsme jednali s panem ministrem zemědělství, jako Asociace krajů. Na tomto jednání se všechny kraje přihlásily s tím, že jsou připraveny i ze svých rozpočtů významně podpořit snahu o zalesnění, podporu školek a další kroky, které jsou nutné. Ale bez toho, aby první krok udělal stát, se neobejdeme. Nemůžeme z pozice krajů platit kompenzace vlastníkům lesů,“ uvedl.

Petiční výbor Poslanecké sněmovny přijal usnesení, v němž:

  • doporučuje vládě a Parlamentu ČR uvolnění minimální částky 3 mld. Kč na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění pro rok 2019 a adekvátních částek pro roky příští, které budou ještě náročnější na likvidaci následků současné kalamity,
  • a neprodlenou realizaci opatření přijatých v rámci meziresortních koordinačních jednání k řešení kalamitní situace v lesích, která řídí Ministerstvo zemědělství.

Určitým zklamáním je, že se členové výboru neshodli na doporučení ohledně zahájení koncepčních změn lesního hospodářství a myslivosti, které by řešily situaci do budoucna. Nicméně přijaté usnesení vnímám jako velice důležitou výzvu pro vládu, alarm směrem poslancům a senátorům, že situace je opravdu vážná a že je třeba vlastníkům lesů v jejich boji s kůrovcem skutečně pomoci,“ řekl František Kučera, předseda SVOL.

Podle některých odhadů odborníků může při pomalém nebo nedostatečném řešení situace spojené se suchem a kůrovcovou kalamitou vést k zániku až třetiny lesů v ČR.

Podle tiskové zprávy SVOL, red.