Obnova lesů na Libavé byla úspěšná, nové lesy zdárně odrůstají

Dramatický příběh, který spěje se šťastnému rozuzlení. Tak by se dal nazvat vývoj ve vojenském újezdu Libavá v posledních letech. Armádní výcvikový prostor na pomezí Hané, Slezska a Valašska, leží v těsném sousedství epicentra kalamity, vyvolané extrémními klimatickými podmínkami v minulých letech. Ta tamní lesy začala naplno decimovat již v polovině minulého desetiletí. Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které lokalitu spravují, na situaci odpověděly obří zalesňovací akcí, během níž zde vysázely 50 milionů stromů. A nově založené druhově pestré porosty v Oderských vrších již zdárně odrůstají.

Ještě před čtyřmi lety vojenský újezd Libavá připomínal měsíční krajinu. Série teplotně i srážkově extrémních tropických let zde zničila rozlehlé lesy a v důsledku kalamitních těžeb v Oderských vrších vznikly holiny o rozloze přesahující deset tisíc hektarů.

Vojenské lesy na katastrofu na Libavé odpověděly obří zalesňovací akcí, Během šesti let zde vysadily 50 milionů sazenic lesních dřevin, a výsadbu podpořily síjemi břízy a klenu. Dnes se díky tomu na bývalých holinách derou vzhůru nové druhově pestré porosty, které místy připomínají mladou džungli.

„Letos jsme již ve fázi, kdy nově založené lesy úspěšně odrůstají, a můžeme tvrdit, že obnova lesů na Libavé byla úspěšná. Budou v mnoha ohledech jiné, než historické porosty. Půjde o druhově pestré lesy, kde je na stanovištích zastoupeno až pět druhů dřevin. Lesy, které budou prostorově i věkově různorodé díky rozdílnému věku dospělosti jednotlivých dřevin, takzvanému obmytí,“ říká k tomu ředitel VLS Petr Král.

Rozsáhlé smrkové lesy v Oderských vrších VLS nahradily druhově pestrou směsí dřevin. Na Libavé nově dominují listnaté stromy, které v posledních letech tvořily až dvě třetiny skladby ve výsadbě. Stejně jako letos, kdy zde lesníci VLS sází hlavně buky, duby a olše, ale také kleny a osiky. Zatímco během let, kdy zde největší zalesňovací akce v devadesátileté historii Vojenských lesů vrcholila, šlo o 12 až 13 milionů sazenic ročně. Letos jich bude jen asi desetina.

„Co se týká obnovy lesů, vracíme se letošním objemem výsadby okolo 1,5 milionů sazenic na Libavé opět k normálnímu lesnickému hospodaření,“ okomentoval dokončení obnovy ředitel Král.

Podle výrobního náměstka VLS Ondřeje Vybírala lesníci na Libavé klasickou výsadbu doplňují síjemi břízy a klenu. Velký prostor zde dostává také přirozená obnova.

„S využitím tvořivých sil vlastní přírody jsme zde obnovili od roku 2015 celkem 1000 hektarů lesa,“ dodal náměstek Vybíral.

Zdroj: https://www.vls.cz/

Ilustrační foto: Oderské vrchy, archiv VÚLHM