Obce, sdružení i vlastníci lesů lákají veřejnost k výsadbám stromů

„Chcete být u založení nového lesa? Rádi byste přiložili ruku k dílu a zanechali něco pro budoucí generace? Pak s námi pojďte zalesnit Jeseníky!“ Tak lákají Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL) veřejnost k zalesňovací akci na kalamitní holině za obcí Rejvíz, která se uskuteční na začátku května. Veřejnou brigádu pro rodiny s dětmi, skauty, místní obyvatele, zkrátka pro každého, kdo chce, organizují na konci dubna v Bruntále. Neziskové organizace, soukromé firmy i státní správa se přidaly k nové celonárodní iniciativě, která by měla po celé České republice vysázet deset milionů stromů.

Od začátku jara se na různých místech České republiky konají akce, při kterých veřejnost pomáhá sázet stromy, například při obnově lesa po kůrovcové kalamitě . Do akcí se zapojují také školy a školky, a to u příležitosti Dne Země, který oficiálně připadá na 22. duben.

V Bruntále v městském lese bude veřejnost sázet stromky v sobotu 27. dubna 2019. „Připraveno bude 1000 sazenic dubu a 1000 sazenic buku. Špekáčky a nářadí si vezměte s sebou (motyčka nebo krumpáč nebo rýč),“ stojí na pozvánce pro veřejnost. Akci pořádá Město Bruntál společně s místními technickými službami a skauty.

Velkou zalesňovací akci chystají také Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, a to na sobotu  4. května. 2019 od 10 do 16 hodin. Sázet stromy budou lidé na místě, kde les utrpěl ránu v podobě kůrovcové kalamity – kalamitní holině za obcí Rejvíz, po pravé straně směrem na obec Dětřichov. Úkolem pro dobrovolníky bude vysadit mladé sazenice stromků podle pokynů lesníků, kteří popíší princip správné výsadby a vysvětlí, proč je důležité nevysazovat stromky tam, kde nepatří.Každý si může vysadit libovolný počet stromků různých druhů dle svého výběru. Čerstvě zasazený stromek může šikovný sazeč označit štítkem se svým jménem. Pro děti jsou připraveny malé odměny. Dobrovolníci by měli mít pohodlné oblečení, pevnou obuv, případně pracovní rukavice. Nářadí zajistí pořadatelé. Kdo se na výsadbu zaregistruje na e-mailu: alsol@alsol.cz, obdrží certifikát o vysazení stromku (registrovat se je možné až do 1. 5. 2019). Stačí napsat do předmětu slovo výsadba a do těla e-mailu jméno nebo jména a příjmení účastníka nebo účastníků.

S heslem Česko potřebuje 10 milionů stromů jdou směle do boje se změnami klimatu  zástupci tří desítek organizací, institucí a firem v čele s Nadací Partnerství.

Neziskové organizace, soukromé firmy i státní správa  přidali k nové celonárodní iniciativě, za kterou stojí Nadace Partnerství a rezort Ministerstva životního prostředí  a která by měla po celé České republice vysázet deset milionů stromů. Ty by měly pomoci zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha, půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst.

„Stojíme před možná největší výzvou v dějinách lidstva. Naším úkolem je připravit krajinu na změnu klimatu a vše, co s tím souvisí. A strom patří k těm nejúčinnějším nástrojům, které mají lidé k dispozici,” vysvětluje ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata důvody vzniku iniciativy. Ta má za cíl spojit města, veřejný i firemní sektor, spolky i vlastníky půdy.

Iniciativa se rozběhne na podzim letošního roku. Hlavním cílem je podpora a propojení aktivních lidí a organizací, které výsadby stromů provádějí nebo je financují.

„Na webových stránkách iniciativy bude moci každý člověk zaregistrovat svou vlastní výsadbu. Bude to v podstatě jeho individuální příspěvek ke zvládání klimatické výzvy. Zároveň zde najde nejlepší praxi s výsadbou i péčí o stromy a také možnosti, jak a kde na výsadbu stromů sehnat finance,” uzavírá ředitel Kundrata s tím, že právě zapojení ministerstva, Státního fondu životního prostředí ČR i soukromých a firemních dárců bude pro úspěch iniciativy klíčové.

Na výsadby stromů lze získat peníze
Do konce května mohou zájemci z řad obcí, škol, spolků a sdružení žádat u Nadace Partnerství o grant na podzimní výsadbu dřevin ve výši až 30 tisíc korun. Podmínkou však je, že stromy a keře vysadí dobrovolníci z řad místních obyvatel, kteří se zaváží pečovat o ně následujících 5 let. Zároveň se musí jednat o druhy stromů na našem území původní, jako jsou lípy, duby, jeřáby, javory, či staré ovocné odrůdy, které přispějí k zachování přírodní rozmanitosti. Podrobnosti, jak příspěvek získat, jsou dostupné nawww.nadacepartnerstvi.cz v sekci zaměřené na granty. Více se dozvíte zde: http://www.enviweb.cz/113385
Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované z rozpočtu MZe v případě lesů, které nejsou vojenskými
lesy, nejsou na území národních parků a jejich ochranných pásem a nejsou ve vlastnictví státu. Mimo jiné poskytují finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku a na opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů. Žadatelem je vlastník lesa nebo osoba, na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa. Podání žádosti k příslušnému krajskému úřadu je do 3 měsíců po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději do 30. června.
Bližší informace o finančních příspěvcích na hospodaření v lesích poskytovaných Ministerstvem zemědělství zájemci najdou v příručce pro žadatele, která je umístěna na webových stránkách www.eagri.cz : eagri.cz/prispevky.lesy

http://eagri.cz/public/web/file/615075/Prehled_financovani_LH_190102.pdf

Zdroje:

https://alsol.cz/aktuality/novinky/pojdme-zalesnit-jeseniky

https://www.nadacepartnerstvi.cz/Stromy-a-odpovedne-vodni-hospodarstvi-pro-zdravou-/Adapterra/Cesko-potrebuje-10-milionu-stromu

https://stabruntalsko.cz/v-bruntale-vysadi-les/

http://www.enviweb.cz

Ilustrační fotografie: 123 RF, autorské právo

https://cz.123rf.com/profile_jackf

https://cz.123rf.com/profile_colorshadow