Na Stolové hoře se po mnoha letech opět pasou ovce a kozy „na volno“

Po dlouhých letech se na hůře přístupné svahy pálavské Stolové hory vrátilo stádo ovcí a koz. Volná pastva pomůže zdejším stepním společenstvům a druhům – třeba ikonickým kosatcům a koniklecům. Pasoucí se stáda zvířat patřila k pálavské krajině po staletí a i díky nim je zdejší příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat totiž udržuje pestrou mozaiku různých plošek a brání zarůstání stepí keři a stromy.

V dnešní době zajišťuje pastvu Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jako součást péče o rezervace, s pečlivým načasováním i výběrem lokalit a druhů hospodářských zvířat. V posledních letech se zvířata – ovce, kozy, koně i poníci – pásla na zhruba stovce hektarů v trvalých či dočasných ohradách. Letos ochranáři přišli s novinkou – volnou pastvou stáda ovcí a koz v národní přírodní rezervaci Tabulová.

Do národní přírodní rezervace Tabulová patří Stolová hora a sedlem oddělený Růžový vrch se zříceninou Sirotčího hrádku. Hlavním důvodem ochrany jsou různé typy stepí: nalezneme zde skalní stepi s typickou flórou Pavlovských vrchů i rozsáhlé plochy stepi drnové, která se vyvíjí na hlubších, úrodných půdách. Mezi vzácné a ohrožené druhy, které tady rostou a žijí, patří hvozdík Lumnitzerův, koniklec velkokvětý, kosatec skalní písečný a šalvěj etiopská, kobylka sága, roháč obecný či střevlík uherský.

„V dnešní době není mnoho pastevců, kteří jsou schopní pást ovce a kozy bez ohradníku na volno, jen s pomocí pasteveckých psů. Proto jsme rádi, že se nám podařilo domluvit právě takovou pastvu v jedné z našich nejvýznamnějších rezervací – na Stolové hoře,“ říká Jiří Kmet z AOPK ČR. „Vybudovat funkční ohradníky na těžko přístupných svazích by bylo prakticky nemožné,“ dodává. Botanička Helena Prokešová vysvětluje, proč je taková péče nutná: „Pastva ovcí a koz pomůže zdejším stepním společenstvům a vzácným druhům – v dalších letech by na těchto místech mělo růst třeba více konikleců velkokvětých nebo kosatců skalních písečných.“

Zhruba sedmdesát ovcí a koz pod dohledem pastevkyně se dvěma ovčáckými psy se dopoledne a navečer přesouvá mezi nočním a denním košárem, postupně tak během května a června vypasou západní i východní svahy Stolové hory. „Udržet stádo pohromadě v takto navštěvované lokalitě není zcela jednoduché. Žádáme proto všechny turisty a návštěvníky, aby na území rezervace chodili se psy pouze na vodítku,“ upozorňuje Jiří Kmet.

Foto: volná pastva ovcí a koz na Stolové hoře, autor Jan Miklín

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/