Tag Archives: ovce

Na Stolové hoře se po mnoha letech opět pasou ovce a kozy „na volno“

Po dlouhých letech se na hůře přístupné svahy pálavské Stolové hory vrátilo stádo ovcí a koz. Volná pastva pomůže zdejším stepním společenstvům a druhům – třeba ikonickým kosatcům a koniklecům. Pasoucí se stáda zvířat patřila k pálavské krajině po staletí a i díky nim je zdejší příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat totiž udržuje pestrou mozaiku různých plošek a brání zarůstání stepí keři a stromy.

Pastevní sezóna v Českém krasu končí. Jednotlivá stáda ovcí a koz se stěhují na svá zimoviště.

Od jara do podzimu se každoročně v CHKO Český kras pase několik stád a stádeček namíchaných z ovcí a koz. Pomáhají udržovat místa s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů (motýlů), která nejsou vhodná k sečení. Převážně jsou to suché a skalnaté trávníky nebo místa zarůstající křovím.