Konference SVOL varovala před katastrofou

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) uspořádalo ve čtvrtek 25. dubna výroční celostátní konferenci, letos s názvem „Živoucí lesy – základ života na Zemi“. Členové SVOL díky přijetí Komory církevních lesů jako třetího pilíře sdružení spravují již 20 % celkové výměry lesů v republice.

Tématem konference byl boj proti kůrovcové kalamitě v kontextu s ochranou vodních zdrojů, péče o kulturní krajinu a spolupráce orgánů ochrany přírody s vlastníky lesů včetně nároku na spravedlivou kompenzaci újmy hospodaření. Vlastníci obecních, soukromých i církevních lesů dlouhodobě upozorňují na fakt, že sami již nejsou schopni katastrofu, která nastala v lesích vlivem kůrovcové kalamity a historického sucha, zvládnout. Lesy jsou navíc významným zdrojem zásob pitné i užitkové vody, jak ve své přednášce potvrdil docent Jan Pokorný z obecně prospěšné společnosti ENKI Třeboň, která se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v krajině a využití přírodních i umělých mokřadů. „Pokud nebudou lesy, nebude voda, tak jednoduchá a děsivá rovnice to je,“ varoval a na konkrétních příkladech ukázal roli lesů v zadržování vody v krajině.

Podle odhadů odborníků mohou škody v lesích v roce 2019 dosáhnout až 30 miliard korun, v ohrožení je třetina lesních porostů v zemi.

Senátor a zastupitel kraje Vysočina Miloš Vystrčil, který se problematice věnuje a zasazuje se o konkrétní kroky k řešení situace, uvedl ve svém vystoupení: „Pořád si nejsem jistý, jestli všichni vnímáme nebezpečí, které nám všem v republice hrozí. Když nestanovíme jasný postup, jak se bránit tomu, co se v lesích děje, a neřekneme si, jak to vyřešíme, také bychom se mohli reálně dočkat časů, kdy tady žádné lesy nebudou a nebude ani co pít.“

Vlastníci lesů vědí, jak se s následky kůrovcové kalamity, která začala již v roce 2003 a od roku 2015 má kvůli několika suchým rokům bezprecedentní průběh, vypořádat. Neprodleně však potřebují finanční pomoc státu i změnu příslušné legislativy, aby mohli likvidovat následky kalamity a financovat obnovu vzniklých holin. Jejich rozsah je obrovský – jen na severní Moravě bude nutné zalesnit 10 tisíc hektarů.

SVOL vyvíjí dlouhodobý naléhavý tlak na příslušné orgány státní správy, aby kompenzace škod vlastníkům dosáhla minimálně 3 miliard korun za rok 2019 a zpětně za roky 2018 a 2017. Jistotu však zatím nemají. „Probíhají intenzivní jednání na ministerstvu zemědělství, na půdě obou parlamentních komor, která sice dávají jistou naději k opatrnému optimismu, vlastníci lesů však řeší problémy právě teď a každý den prodlení pro ně může být i likvidační,“ řekl předseda Komory obecních lesů František Kučera.

Jeho slova potvrdil během diskuse člen SVOL Václav Kodet, jednatel Správy městských lesů Jihlava. Některé správce lesních majetků bych nominoval na Nobelovu cenu za ekonomii. Fakt, že jejich podniky ještě fungují, považuji za ekonomický zázrak.

Na konferenci byla přijata Komora církevních lesů, která vznikla v lednu 2019, jako třetí pilíř SVOL. Počet jeho členů se tak zvýšil na 665 a výměra lesů, které obhospodařují je nyní 532,4 tisíc hektarů lesů, což představuje 20 % celkové výměry lesů v ČR. „Vítáme, že se naše vyjednávací pozice zvyšováním členské základny stále zlepšuje,“ konstatoval František Kučera s tím, že nyní je klíčové promítnout situaci v domácích lesích do zákona o státním rozpočtu pro rok 2020. „Naléháme na vládu a příslušné ministry, aby byla v zákonu zakotvena částka pět až sedm miliard korun, které lesníci na přežití a obnovu holin nutně potřebují. Za téměř třicet let, kdy se věnují správě lesního majetku, nebyla situace tak složitá a těžká jako dnes.“

Mezi hosty konference nechyběli ani náměstci Patrik Mlynář (Ministerstvo zemědělství) a Vladimír Dolejský (Ministerstvo životního prostředí). Patrik Mlynář na přímý dotaz v diskusi ujistil přítomné, že Ministerstvo zemědělství považuje ve věci finanční kompenzace vlastníkům lesů SVOL za důležitého partnera.„Odpovědnost vždy zůstane na Ministerstvu zemědělství, uvítáme však ze strany SVOL i nadále konzistentní, neměnné a konstruktivní postoje.“ Vlastníci lesů apelovali na MZe, aby případnou výplatu podpory nepodmiňovalo omezeními, o která se snaží například ekologická lobby. „Jako odborníci víme, jak v lesích hospodařit a jak prostředky nejúčinněji vynaložit,“ řekl k tomu jednatel Lesního družstva Vysoké Chvojno Radomír Charvát. „Současnou situaci vlastníci lesů nezavinili chybami, je způsobena celou řadou faktorů, z nichž nejkritičtější jsou brouk a sucho. Lékařům během operace se nikdo také nedívá pod ruce a nehodnotí, jestli postupují správně.“

Vladimír Dolejský z Ministerstva životního prostředí, kterého pověřil účastí na konferenci šéf resortu Richard Brabec, podpořil Petici SVOL Za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. „Se zněním této petice je MŽP zcela v souladu. Chybí nám v ní pouze jeden bod, který by řešil stavy spárkaté zvěře,“ uvedl.

SVOL však na nutnost legislativního řešení otázky stavu spárkaté zvěře upozorňuje dlouhodobě. „Uvítali bychom novelu zákona o myslivosti. Konkrétně spárkatá zvěř, páchající stamilionové škody, je velkým tématem. Bez její regulace by investované miliardy na obnovu lesů mohly přijít vniveč, skončily by v žaludku srnčího,“ poznamenal František Kučera.

Strategii SVOL podpořili konkrétními nabídkami spolupráce vedoucí představitelé dalších organizací: Asociace soukromého zemědělství ČR a Sdružení místních samospráv.

Zdroj: SVOL

Foto kůrovcové kalamity na Bruntálsku (2018), archiv redakce