Druhý ročník akce nestátních vlastníků lesů „Den otevřených lesů“ proběhne 13. května

V sobotu 13. května proběhne na různých místech republiky pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2. ročník akce pro širokou veřejnost „Den otevřených lesů“. Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) a jeho členové. Hlavním cílem je zviditelnění vlastníků lesů a jejich přístupu k péči o les. Podrobnosti k akci jsou uvedeny na webu www.denotevrenychlesu.cz.

Každý kousek lesa někomu patří, a proto i jeho návštěva má svá pravidla. Les není „divočina“, na jeho pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě dřeva, které je cennou obnovitelnou surovinou, dochází k jeho obnově, aby byla existence lesa zajištěna i pro další generace. To jsou jedny z hlavních sdělení Dne otevřených lesů. Návštěvníci akce budou moci nahlédnout „pod pokličku“ lesníků, zjistit, co péče o les obnáší, a sami si i některé činnosti vyzkoušet.

„Jedná se o představení lesa trochu jinak, než jak ho veřejnost většinou vnímá. Vlastníci lesů prostřednictvím programu, který pro návštěvníky na svých majetcích nachystali, chtějí znovu ukázat význam lesa a jeho funkce. Rádi bychom veřejnosti vysvětlili, proč je nutné v lese hospodařit a jak se k lesům chovat, aby i v budoucnu přinášely to, od nich celá společnost očekává, a vyvrátili některé zažité mýty,“ říká Jiří Svoboda, předseda SVOL.

„Na lesních majetcích měst a obcí, soukromých osob i církví čeká veřejnost sobotní den naplněný zážitky pro děti i dospělé. Velmi nás povzbudil úspěch pilotního ročníku akce v loňském roce. Věříme, že si návštěvníci najdou čas poznat les, do kterého třeba běžně chodí za odpočinkem, jinýma očima i dalšími smysly také letos.“

Program akce se bude na jednotlivých místech lišit – od komentované procházky s lesníkem až po větší akci s doprovodným programem a občerstvením. Na řadě majetků jsou pro děti připraveny poznávací stezky s lesnickou i mysliveckou tématikou, kde se dozví, co všechno les celé společnosti poskytuje, a že je to možné jen díky správné péči o les – hospodaření, které je trvale udržitelné ekologicky i ekonomicky.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky práce s lesní technikou i koňmi, výcvik dravců, soutěže a kvízy pro děti i dospělé.

„Rádi bychom ukázali příklady dobré péče a poutavou formou lidem sdělili, že les zdaleka není jen místem rekreace a sběru hub, ale i významnou složkou životního prostředí,“ vysvětluje Jiří Svoboda s tím, že lesy jsou mimo jiné zásadním faktorem pro hospodaření s vodou v krajině.

Do akce se letos zapojily rovněž majetky, které kůrovcová kalamita prakticky zničila. To je případ společnosti Městské lesy Dačice s. r. o.

„Nyní už ale stromečky zasázené v minulých třech letech, které uplynuly od doby, kdy se tudy prohnala kůrovcová kalamita, povyrostly. Už je vidět, jak pestrý les do budoucna v krajině vyroste. Rádi bychom se pochlubili, že jsme to nevzdali, ačkoliv u nás se dalo hovořit přímo o apokalypse, a zabojovali,“ uvádí jednatel Kamil Kupec.

Předseda SVOL Jiří Svoboda v této souvislosti připomíná, že rok 2023 je rokem novely lesního zákona. „Věříme, že i tato akce ukáže, že vlastníci lesů přistupují k hospodaření zodpovědně a že pro zachování pestrých lesů, ale i nezbytného dostatku dřeva jako udržitelného materiálu, je třeba vlastníkům lesů uvolnit ruce, nezatěžovat je zbytečnou byrokracií a umožnit jim větší využití tvořivých sil přírody“.

Veškeré podrobnosti k akci jsou uvedeny na webu www.denotevrenychlesu.cz.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR

Ilustrační foto: archiv VÚLHM, v. v. i.