Den otevřených lesů – Nestátní vlastníci ukáží veřejnosti, proč je důležité v lese hospodařit

Přiblížit veřejnosti práci a priority nestátních vlastníků lesů. Ukázat principy trvale udržitelného hospodaření v lese a jejich důležitost pro vyrovnání se s dopady klimatické změny. Připomenout, co vlastníci prostřednictvím svého majetku poskytují celé společnosti. To jsou hlavní cíle pilotního ročníku akce Den otevřených lesů, která proběhne 18. června 2022 po celé republice. Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL).

„Nestátní vlastníci lesů přistupují k péči o své majetky s hlavní motivací – hospodařit trvale udržitelným způsobem a předat lesy dalším generacím v co nejlepší kondici,“ říká předseda SVOL Jiří Svoboda a dodává:

„Není to vůbec lehký úkol, především vzhledem k největší kůrovcové kalamitě v historii, která republiku v posledních letech postihl. Vzdát se ale nesmí, protože na kondici lesů závisí mimo jiné možnosti hospodaření s vodou, podíl CO2 v ovzduší i další skutečnosti, které ovlivňují kvalitu života celé společnosti. Rádi bychom to veřejnosti názorně ukázali. Lidé si často neuvědomují, že lesy někomu patří a nemají představu, v čem péče o ně spočívá. Bohužel často podléhají i nejrůznějším mýtům a nepravdám, a tak jsme si vlastně sami vytvořili příležitost nepravdy a dezinformace vymýtit. Rád bych osobně i jménem nestátních vlastníků veřejnost na naši akci srdečně pozval.“

Motivaci, proč se jednotlivé majetky rozhodly Den otevřených lesů uspořádat, shrnuje Věra Kuncová ze společnosti Loketské městské lesy s.r.o.: „Loketské městské lesy velmi rády využijí každé příležitosti, kdy mohou veřejnosti představit pracovní náplň lesníka, vysvětlit význam udržitelného lesního hospodaření v kontextu kůrovcové kalamity, klimatických změn a jejich konkrétních dopadů na lesní ekosystémy. Některé zásahy důležité pro udržitelné hospodaření v lese a zdraví lesních ekosystémů se laické veřejnosti mohou zdát necitlivé, někdy až kontroverzní. Proto s nadšením uvítáme možnost seznámit, osvětlit a vzdělávat veřejnost ohledně hospodářských zásahů v lese, které jsou nezbytné pro udržení pestrých ekosystémů v hospodářské krajině,“ říká.

Akce proběhne na území celé republiky na desítkách soukromých, obecních i církevních majetků. Spuštěn byl 21. 3. web www.denotevrenychlesu.cz, na kterém si potencionální návštěvníci akce mohou najít cíl svého rodinného výletu.

„Přípravy jsou v plném proudu, komunikaci budeme směrem k blížícímu se datu akce samozřejmě zintenzivňovat. Věříme, že si veřejnost najde ke Dni otevřených lesů stejně pozitivní vztah, jako například ke Dni kostelů, Dni otevřených zahrad a podobným akcím, kterými jsme se inspirovali. Rozhodně myslíme na založení tradice a věříme, že se akce uskuteční také v dalších letech,“ říká tajemnice SVOL Marie Růžková.

Návštěvníky lesů čekají v rámci komentovaných procházek nejen setkání s vlastníky, ale také ukázky práce lesníků od zalesňování, přes péči o lesní porosty různého stáří až po těžbu, zábavné úkoly pro děti i dospělé, prohlídky vybraných objektů apod.

„Tato akce bude probíhat i na našem rodinném majetku lesního hospodářského celku Litenčice. Lidem je potřeba poutavou formou sdělit, že les není divočina, na jeho pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě cenné obnovitelné suroviny – dřeva – dochází k jeho obnově tak, aby byl předáván dalším generacím. Veřejnost tak pochopí širší souvislosti, že les jí přináší nejen sběr hub a lesních plodů, ale je cenný kvůli ekosystémovým funkcím, jako je zadržování uhlíku a ochlazování klimatu. Na našem majetku budeme myslet i na nejmenší návštěvníky, pro které bude připravena řada soutěží a her v oblasti lesa a myslivosti. Věříme, že se návštěvníkům bude tato celorepubliková akce líbit a doufáme, že počasí nám bude nakloněno,“ uvádí předseda Komory soukromých lesů SVOL Richard Podstatzký.

Zdroj: https://www.svol.cz/

Ilustrační foto: archiv VÚLHM