Výzva pro uživatele honiteb

Českomoravská myslivecká jednota informuje o třetím případu výskytu afrického moru prasat u prasete divokého. Výskyt nemoci byl potvrzen ve čtvrtek 29. června. Zde je vyjádření předsedy ČMMJ Jiřího Janoty k aktuální situaci.

Vážení uživatelé honiteb, kolegové myslivci,

dnes byl potvrzen třetí výskyt AMP v našich honitbách. ČMMJ apeluje na všechny uživatele honiteb, aby v případě jakéhokoliv nálezu uhynulé černé zvěře tento neodkladně nahlásili na příslušnou SVS.

Jsme si vědomi, že mezi uživateli honiteb bude panovat obava z následných sankcí ze strany orgánu státní správy. ČMMJ ve spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty povede jednání, které by mělo zajistit co nejmenší dopad na jednotlivé uživatele honiteb. Zatajování jakéhokoliv uhynulého  kusu povede jenom k dalšímu případnému šíření této nákazy.

O dalších krocích budete bezodkladně informováni.

Ing. Jiří Janota

předseda ČMMJ, z.s.

Jak postupovat při nálezu?

Informace a veškeré kontakty na stránkách Státní veterinární správy zde:

https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/

Ilustrační foto prasete divokého: 123 RF  http://cz.123rf.com/profile_budabar