Vyhláška povolí větší přímý prodej zvěřiny

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu vyhlášky č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství. V reakci na snížený odbyt zvěřiny se výrazně zvyšuje malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání uživatelem honitby.

Novela vyhlášky je v tuto chvíli v legislativním procesu, konkrétně čeká na publikaci ve sbírce zákonů. Ihned poté bude účinná. Upravuje § 12, odstavec 5 vyhlášky, kdy mění malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání podle odstavce 1 uživatelem každé honitby až na nejvýše 4 000 kusů velké volně žijící zvěře a 100 000 kusů drobné volně žijící zvěře odlovených v jedné honitbě za rok.

Novela vyhlášky vyšla ve sbírce zákonů pod č. 181/2020 Sb. Účinnosti nabude dne 1. 5. 2020.

Zdroj: Českomoravská myslivecká jednota

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_foodandmore