Vojenské lesy zaznamenaly na Karlovarsku výskyt kočky divoké

Fotopast v Doupovských horách zaznamenala na konci května s největší pravděpodobností výskyt kočky divoké (Felis silvestris). Vojenské lesy a statky (VLS) se pokusí výskyt potvrdit sběrem biologického materiálu.

Podle VLS byl výskyt zaznamenán na území vojenského újezdu Hradiště, bližší určení lokality však státní podnik spravující šest unikátních přírodních lokalit nebude zveřejňovat.
„Mohu potvrdit, že fotopast v honitbě Hradiště v rámci projektu zkoumání druhové rozmanitosti fauny v Doupovských horách zachytila výskyt šelmy. Podle obrázků se jedná velmi jednoznačně o kočku divokou, nyní se ještě pokusíme zajistit srst, abychom výskyt definitivně potvrdili,“ uvedl ředitel VLS Petr Král.
První výskyt šelmy zachytila fotopast 27. května a podle záznamů se jedná o samce (kocoura). Lesníci VLS jej společně s biologem Jiřím Sochorem, který monitoring na Doupově pro lesníky smluvně zajišťuje, pokřtili Valdemar (svátek v den prvního výskytu).
Kočka divoká (Felis silvestris) je savec z čeledi kočkovitých, který žije na rozsáhlých územích Evropy, Afriky a Asie. Vyznačuje se šedo-hnědo-černou barvou srsti v rozličné barevné kombinaci. Váží většinou mezi 2 a 8 kilogramy a živí se především různými druhy hlodavců, dále ptáky, menšími plazy a obojživelníky.
V České republice se až na výjimky přirozeně nevyskytuje, ačkoliv k nám začíná pronikat z prosperujících populací v okolních státech, například z Bavorska. Více rozšířená je na Slovensku, kde žije několik set jedinců. Doupovské hory na Karlovarsku poskytují této šelmě vhodné životní podmínky, protože jsou pro ni typické smíšené a listnaté lesy v podhůří nebo na vrchovinách (Ve vysokých horách nebo v nížinách se vyskytuje jen výjimečně) a operuje na teritoriu od 50 do několika set hektarů.

Vojenské lesy a statky spravují šest unikátních přírodních lokalit o celkové rozloze přes 125 tisíc hektarů, které slouží, či v minulosti sloužily jako výcvikové prostory armády. Tyto oblasti jsou mimo jiné domovem celé řady vzácných živočichů od orla skalního na Libavé (Olomoucko), přes puštíka bělavého či perlorodky říční v Boleticích (Šumava), raka kamenáče (Brdy) až po vlky v severočeském Ralsku, kde mimo jiné v režii státního podniku probíhá také česká část mezinárodního programu usilujícího o návrat zubra evropského do přírody. Doupovské hory, které VLS spravují na Karlovarsku, patří mezi deset nejcennějších a ekologicky nejhodnotnějších území střední Evropy. Vyskytuje se zde 57 druhů savců a přes 260 druhů ptáků. Počet rostlinných druhů, včetně těch vzácných, je až dvojnásobný než v běžné kulturní krajině.

Zdroj: Vojenské lesy a statky, s. p.