Vojenské lesy opravily v Ralsku historické hroby z prusko-rakouské války

Péče Vojenských lesů a statků o památky a pamětní místa ve vojenských lokalitách má další splněný cíl. Státní podnik obnovil 14 válečných hrobů z prusko-rakouské války v roce 1866 u silnice z Mnichova Hradiště do Kuřívod v přírodní lokalitě bývalého vojenského újezdu Ralsko na Českolipsku.

Kuřívody v Ralsku se staly v druhé polovině 19. století jedním z prvních míst, kde se rozhodoval rakousko-pruský konflikt, jenž tehdy určil směřování celé evropské politiky. V roce 1866 se zde v poli postavilo na šest tisíc mužů. Oběti krvavé bitvy z června 1866 připomíná v Ralsku mimo jiné ojedinělý soubor pískovcových pomníků na hrobech rakouských polních myslivců, kteří v těchto místech svedli svůj poslední boj. Pomníky se nacházejí v lese podél silnice na Mnichovo Hradiště a původně tu stály už v roce 1891. V roce 2007 prošly obnovou, za 15 let se však na nich podepsalo počasí a bohužel i vandalství některých návštěvníků lesů.

Proto se Vojenské lesy a statky ČR, které hospodářsky spravují vojenské újezdy a další lokality se strategickým významem pro obranu státu, letos pustily do jejich obnovy.

Pískovcové mohyly s kovovými prvky byly očištěny, zbaveny mechu a lišejníků. VLS pak opravily spárování pískovcových dílů a obnovily texty na náhrobcích. Opraveny a obnoveny byly také chybějící díly, od oplocení po vrcholové kříže.

„Obnovu hrobů se nám podařilo realizovat díky dotaci od ministerstva obrany, která pokryla bezmála 290 tisíc korun z celkových nákladů 360 tisíc korun,“ uvedl ředitel lesnické divize VLS v Mimoni Ivo Dohnal.

Obnova hrobů z prusko-rakouské války je jednou z dalších akcí, kterými se VLS snaží vrátit do vojenské krajiny historické památky a pamětní místa či jim vrátit jejich původní důstojnou podobu.

„Snažíme se smazat dluh, ke kterému v péči o památky a památná místa ve vojenských lokalitách došlo v desetiletích po druhé světové válce. Využíváme k tomu v maximální míře financování ze strukturálních evropských fondů i dalších externích zdrojů,“ uvedl ředitel VLS Roman Vohradský.

Jak připomněl, díky této strategii VLS obnovily v posledních letech dlouhou řadu památek. V Ralsku to například byla barokní lesní kaple na Borečku, kterou zničili během svého pobytu v této lokalitě vojáci Sovětské armády.

Na západě Čech u Kyselky na hranici vojenského újezdu Hradiště zase lesníci z resortu obrany obnovili trojici památek z dob lázeňského podnikatele Heinricha Mattoniho – lesní kapli a historickou rozhlednu na vrchu Bučina nad Ohří. Do lesů u obce Kyselka vrátili i repliku lázeňského altánu.

Na Šumavě letos dokončil státní podnik rekonstrukci historické vodní cesty Želnavský smyk, která spojovala národní technickou památku Schwarzenberský plavební kanál s řekou Vltavou.

V Brdech aktuálně vojenští lesníci rekonstruují ikonický lovecký zámeček Tři Trubky, který využívali během první republiky prezidenti T. G. Masaryk a E. Beneš.

Zdroj: https://www.vls.cz/