Vojenské lesy a statky hlásí škody 150 tisíc kubíků, převážně na Šumavě

Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které spravují šest rozsáhlých lesních lokalit v Čechách a na Moravě o celkové rozloze 125 tisíc hektarů, odhadují předběžně škody způsobené pondělní vichřicí Sabine na asi 130 až 150 tisíc metrů krychlových dříví. Nejvíce postiženou oblastí je vojenský újezd Boletice na Šumavě s okolím, kde větrné poryvy poničily asi 100 tisíc kubíků dříví.

Ve většině lokalit, které spravují Vojenské lesy a statky pondělní vichřice Sabina nezpůsobila nijak dramatické škody, naplno však zasáhla šumavské oblasti ve správě státního podniku, spadajícího pod ministerstvo obrany a částečně bývalý vojenský újezd Brdy.

„Drtivá většina z šesti lokalit, které spravujeme, předběžně hlásí, že nemá výraznější škody na lesních porostech. Většinou jde o menší lokální škody v jednotkách, maximálně v desítkách tisíc kubíků dříví. Na Šumavě je však situace diametrálně odlišná,“ uvedl výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Lesní divize VLS v Horní Plané, která spravuje území Vojenského újezdu Boletice, jeho okolí a další lesní pozemky sousedící s Národním parkem Šumava u Lipenské přehrady předběžně odhaduje škody až na 100 tisíc kubíků. Nejhůře postiženou oblastí je lokalita Černý les ve VÚ Boletice na severovýchodním úbočí údolí Vltavy v blízkosti Želnavy.

„Velkou část škod tvoří polomy, přesnější odhady ztrát budeme mít k dispozici zítra. Situaci nám v současnosti komplikuje i to, že na řadě lesních správ zatím nebyly ani obnoveny dodávky elektrické energie, stále probíhá zpřístupňování lesních cest, které jsou zapadané polomy“ dodal ředitel šumavské lesní divize VLS Michal Frnoch.

Výrazně nižší škody hlásí lesníci VLS z Brd. „Předběžný odhad důsledků větrné kalamity v CHKO Brdy a dalších lokalitách ve správě divize VLS Hořovice je 20 tisíc kubíků dříví,“ hlásí z Brd hlavní inženýr Milan Tesař.

V jednotkách tisíc kubíků se pohybují škody také v bývalém armádním výcvikovém prostoru Ralsko na Liberecku a ve vojenském újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku. „I přesto, že je půda silně podmáčená, zatím jsme nezaznamenali zásadnější poškození majetku včetně lesních porostů. Zatím se to jeví jako jednotlivosti,“ poznamenal ředitel karlovarské lesní divize VLS Jiří Kšica.

Lokální menší škody hlásí také moravské lesní správy VLS na Olomoucku a Vyškovsku, kde bylo působení vichřice jen omezené.

Podle tiskové zprávy VLS, red.

Foto: Následky vichřice Sabine na divizi VLS Horní Planá, VLS