Vlastníci lesů: Daň z pozemků u hospodářských lesů je správné zrušit, nikoliv zvyšovat

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se v souvislosti s avizovaným projednáváním úprav tzv. „konsolidačního balíčku“ vlády obrátilo na vládní koaliční lídry K15. Za nevyvážené, nespravedlivé a pro některé nestátní vlastníky lesů přímo likvidační, považuje SVOL konkrétně navrhované zvyšování daní z pozemků u hospodářských lesů.

„Chápeme snahu konsolidovat veřejné rozpočty, s dalším zvyšováním daní z pozemků u hospodářských lesů pro nestátní majitele lesa však zásadně nesouhlasíme,“ uvádí Jiří Svoboda, předseda SVOL. „Vlastníkům lesa, kteří nesou veškeré náklady spojené s péčí o les související s návštěvností lesů veřejností, reálně hrozí významná daňová zátěž v podobě zvýšení daně z pozemků u hospodářských lesů. Přitom na rozdíl od státních lesů platí všichni vlastníci nestátních lesů z hospodářských lesů daň z nemovitých věcí.“

Tento „dvojí metr“ podle SVOL způsobuje, že má státní podnik (s ohledem na rozsah státního vlastnictví lesní půdy v ČR) oproti nestátním vlastníkům neakceptovatelnou konkurenční výhodu na trhu.

„Jediným správným a spravedlivým řešením je proto vyjmutí hospodářských lesů z předmětu daně z nemovitých věcí v rámci projednávání návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů. V tomto směru také SVOL vede veškerá jednání a věříme, že při projednávání avizovaných změn v konsolidačním balíčku budou logické a rozumné argumenty vyslyšeny,“ říká Jiří Svoboda.

SVOL upozorňuje, že veřejná přístupnost lesů je zájmem státu a jeho lesnické politiky, nikoliv záležitostí místních samospráv.

„V žádném případě nechceme bránit vstupu veřejnosti do lesů a sběru plodů či hub pro vlastní potřebu jejich návštěvníků, ani nic z toho zpoplatňovat,“ vysvětluje Jiří Svoboda. „Je ale třeba férově přiznat, že často dochází až k bezuzdnému využívání cizího lesního majetku, poškozování lesních kultur i lesních cest a zanechávání spousty odpadků v lesních porostech. To vše na účet vlastníka lesa, který nese i břímě odpovědnosti za bezpečnost návštěvníků lesa, zejména v okolí lesních cest, odpočinkových míst apod.“

Navýšení daňové povinnosti z hospodářských lesů považuje SVOL za nevyvážené a nespravedlivé, a navíc z hlediska konsolidace veřejných rozpočtů ne příliš účinné.

Na dani z hospodářských lesů bylo v roce 2021 vybráno cca 165 miliónů korun, což je 1,4 % podílu na celkovém výběru daně ze všech nemovitých věcí. Tato daň je celá příjmem samospráv, ale náklady státu na výběr daně činí 1,2 miliardy korun.

Z makroekonomického hlediska je evidentní, že i pokud by všechny obce v ČR uplatňovaly místní koeficient 5 a současně i inflační koeficient, nemá takové opatření významný vliv na konsolidaci veřejných rozpočtů. Významný negativní dopad by to ovšem mělo na dotčené vlastníky lesů, kteří jsou plátci i ostatních daní.

„Loni si veřejnost odnesla z lesů 39 tisíc tun plodů v hodnotě téměř osm miliard korun. To by mělo být důvodem naopak pro spravedlivou kompenzaci vlastníkům lesů za veřejné užívání jejich majetku formou osvobození od daně z nemovitých věcí u hospodářských lesů, nikoliv ke zvyšování této daně. Do budoucna je pak nutné najít koncepční řešení kompenzací za poskytování mimoprodukčních funkcí lesa celé společnosti.“

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR