Vlastníci lesa a dřevozpracovatelé mohou žádat o investiční a provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) otevře začátkem příštího roku 6. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry.  Nové  kolo těchto programů bude s upravenými podmínkami otevřeno 2. ledna 2018 v 7 hodin a 30 minut. Program investiční nebo provozní úvěry je nově určen pro všechny zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa a obce, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva. 

Začínajícím podnikatelům, kteří nepůsobí v dané oblasti podnikání déle než 24 měsíců, může být poskytnuta podpora v režimu de minimis (max. 15 000 EUR) až do výše 80 % z celkové výše poskytnutého úvěru (ostatní žadatelé až 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru).
Upravené znění pravidel bude k dispozici na internetových stránkách PGRLF v sekci Ke stažení. Žádost je i nadále možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách PGRLF. Formulář je možné vyplnit již před zahájením příjmu žádostí s tím, že vyplněný formulář je nutné odeslat po otevření příjmu žádostí. Elektronický příjem žádostí je popsán v Příručce pro podání žádosti. V případě úspěšného podání žádosti obdrží žadatel potvrzovací e-mail, ve kterém bude uvedeno datum podání žádosti a pořadí, v jakém byla žádost přijata.

Maximální počet žádostí, které mohou být podány v daném kole v rámci obou programů, je 250 žádostí.

PGRLF klientům doporučuje, aby se s novým zněním pokynů řádně seznámili a před podáním žádosti si ověřili, že nemají žádné nedoplatky u Státního pozemkového úřadu.

Příjem žádostí v rámci současného 5. kola programů Investiční a Provozní úvěry bude ukončen dne 1. 1. 2018.

Pro žadatele jsou k dispozici následující kontakty:

infolinka: 225 989 480 / E-mail:    info@pgrlf.cz

infolinka úvěrového a analytického oddělení:     727 946 538             

IT podpora: helpdesk@pgrlf.cz  / tel: 225 989 475

Zdroj: www.pgrlf.cz

Ilustrační foto: Jan Řezáč