Tag Archives: Investiční a Provozní úvěry PGRLF

Vlastníci lesa a dřevozpracovatelé mohou žádat o investiční a provozní úvěry

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) otevře začátkem příštího roku 6. kolo příjmu žádostí v rámci programů Investiční a Provozní úvěry.  Nové  kolo těchto programů bude s upravenými podmínkami otevřeno 2. ledna 2018 v 7 hodin a 30 minut. Program investiční nebo provozní úvěry je nově určen pro všechny zemědělské prvovýrobce, zpracovatele zemědělských produktů, podnikatele z řad zpracovatelů dřeva, vlastníků lesa a obce, kteří se zabývají odpovídajícími činnostmi z oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva.