Vláda odložila o dva týdny projednávání dotací pro vlastníky lesů

Nový dotační program pro vlastníky lesů na kompenzaci škod způsobených kůrovcovou kalamitou vláda projedná za necelé dva týdny. „Neznamená to, že bychom obětovali lesy,“ poznamenala na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová (ANO) s tím, že potřebuje více „technických detailů“ a podkladů.

Ve své tiskové zprávě o tom informuje Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů České republiky (SVOL), které opakovaně žádá vládu o navýšení částky na zvládnutí kůrovcové kalamity jak pro letošní, tak pro příští rok.

Jednání o kompenzacích vlastníkům lesů stále nemají jasný výsledek, ačkoliv se táhnou dlouhé měsíce.

„Chci se domlouvat s panem ministrem Tomanem, kolik majitelů lesa se bude hlásit,“ řekla Schillerová na tiskové konferenci po jednání vlády 8. července. Uvedla také, že mezi ministerstvem financí a ministerstvem zemědělství panuje ve věci kompenzací „shoda“.

Ekonomické škody od roku 2018 do roku 2020 jsou podle materiálu Ministerstva zemědělství odhadovány ve výši až 32,6 miliard korun. Prodejní cena jehličnatého dříví je pod úrovní nákladů nutných už od předloňského roku. Vlastníkům lesů tak nezbývají finanční prostředky pro plnění zákonných povinností při těžbě dříví a výsadbě stromů i jejich ochraně.

Dokument Ministerstva zemědělství uvádí: „Míru spolufinancování vzniklých škod ze strany vlastníků lesa tak lez například pro rok 2018 při srovnání s rokem 2016 odhadnout na minimálně 34 procent.“

Podpora by v případě schválení měla být vypočítávána jako rozdíl mezi nutnými náklady vynaloženými vlastníky lesů a hodnotou skutečného prodeje dříví. Stát plánuje vyplatit letos 1,5 miliardy korun, v roce 2020 miliardu. „Objem podpory v následujících letech bude vyčíslen s ohledem na další průběh kůrovcové kalamity a situaci na trhu se dřívím,“ uvádí ministerstvo. „Předpokládá se však nadále nepříznivá situace na trhu se dřívím, nízká úroveň tržních cen dříví, rostoucí úroveň nákladů na péči o les a rostoucí objem jehličnatého dříví z nahodilých těžeb. Pokud dojde v ochraně lesa a na trhu se dřívím k příznivému vývoji situace, bude podpora redukována, popřípadě i zastavena před koncem roku 2021.“

SVOL v reakci na vývoj situace iniciuje další jednání (podle předběžného rámce státního rozpočtu pro rok 2020 jsou navíc v kapitole MZe plánované výdaje o 1 mld. nižší než letos). Minimální částka, kterou vlastníci lesů potřebují ke zvládnutí následků kůrovcové kalamity a opětovném zalesnění jsou 3 mld. Kč pro rok 2019 a ve státním rozpočtu na rok 2020 je nezbytné vyčlenit na obnovu lesů 5 až 7 mld. Kč.

Zatímco „kůrovce“ vláda odložila k projednání za čtrnáct dní, novele vodního zákona v reakci na extrémní sucho věnovala patřičnou pozornost. Lesy jsou však pro hospodaření s vodou a její zadržování v krajině zásadní a bez jejich obnovy není v boji se suchem možné dosáhnout uspokojivých výsledků.

„Mezi nejdůležitější části novely vodního zákona patří povinnost vytvořit plány pro zvládání sucha a nedostatku vody, které budou platné pro jednotlivé kraje i pro území celé České republiky a zřízení komisí pro sucho. V zákoně již máme z dřívějška samostatnou kapitolu, která se věnuje povodním, nově k ní přibude i kapitola, zaměřená speciálně na sucho. Novela podrobně popisuje, jaké kompetence a povinnosti v době sucha a nedostatku vody mají jednotlivé složky státní správy a samosprávy,“ řekl ministr Miroslav Toman.

Podle tiskové zprávy SVOL, red.

Foto požerku lýkožrouta smrkového: Jan Řezáč