Ve Slezských Beskydech se rozmnožili vlci

Vlčí smečka, která se před pár lety usadila ve Slezských Beskydech na česko-polském pomezí, přivedla letošní jaro na svět vlčata. Jedná se o vůbec první potvrzené rozmnožování vlků v této oblasti.

Pomocí monitoringu realizovaném AOPK a Hnutím DUHA bylo získáno také několik genetických vzorků (trusu, krve a slin). Pavel Hulva, molekulární ekolog z Karlovy a Ostravské univerzity, uvedl: „Ve všech dosavadních DNA analýzách bylo potvrzeno, že se jedná o vlka obecného. V oblasti severozápadních Karpat dochází ke kontaktu karpatské a středoevropské nížinné populace, nicméně převažují karpatské geny. V současné době pracujeme na rozřešení příbuzenských vztahů této smečky, proto jsou jakékoli další vzorky velmi cenné.“ Mezi lidmi šířená domněnka, že se jedná o psy nebo křížence a že jsou zde uměle vypuštěni, je tedy nepravdivá.

Výskyt vlků v oblasti mezi Třincem a Jablunkovem je už od podzimních měsíců doprovázen poměrně častými útoky na ovce a kozy. K většině škod došlo na nedostatečně zabezpečených pastvinách. Jak se zoologové před několika dny v terénu přesvědčili, i přes opakované útoky vlků na hospodářská zvířata zůstává mnoho pastvin stále velmi špatně chráněných. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR uspořádala již 15. června 2020 ve spolupráci s městem Třinec setkání s chovateli, kde se téma vlka a zabezpečení stád diskutovalo.

Foto: vlk s vlčaty, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_betty4240

Aby nedocházelo ke škodám v takovém rozsahu, měli by chovatelé svá stáda lépe zajistit kvalitním elektrickým ohradníkem, případně ovce a kozy na noc zavírat do košárů či chléva. Více informací k vhodným způsobům zabezpečení lze nalézt na https://www.navratvlku.cz/prevence-ochranna-opatreni/. Chovatelé mají možnost si v současnosti zažádat o dotaci na zabezpečení chovu do výše až 100 % uznatelných nákladů. Více informací o možnostech financování je na https://www.navratvlku.cz/prevence-moznost-financovani/.

Pro konkrétní informace, jak postupovat v případě podání žádosti o projekt na zabezpečení hospodářských zvířat v oblasti Slezských Beskyd, neváhejte kontaktovat AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří – Mgr. Věra Polochová (tel.: 725 044 014, vera.polochova@nature.cz).

Václav Tomášek z AOPK ČR, Správy CHKO Beskydy k situaci ve Slezských Beskydech uvádí: „Není náhodou, že se vlci do tohoto území vrátili. Díky celoroční ochraně vlků na celém území CHKO Kysuce sledujeme v posledních letech postupný návrat vlků i do dalších karpatských pohoří, která zasahují na naše území. Zakládání nových smeček na okraji areálu výskytu je přirozenou vlastností těchto šelem a v novém prostředí, které obsadí, nám vlci ukazují problémy zdejší krajiny. V okolí Jablunkovska jsou to nedostatečně zabezpečené ovce a kozy, jinde jsou to např. nepůvodní druhy spárkaté zvěře (mufloni). Vlci se vždy naučí velmi rychle vyhledávat snadný zdroj potravy a proto je nesmírně důležité, aby každý chovatel svá zvířata na noc zavíral nebo si pastvinu správně zabezpečil elektrickým ohradníkem. Vlci totiž v přírodě snižují vliv spárkaté zvěře na obnovu lesa, a proto jejich působení ocení nejen ochranáři, ale také lesníci.“

Foto: vlci žerou kořist, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_inahwen

V případě škody na hospodářských zvířatech na území Moravskoslezského kraje (mimo území CHKO) můžete volat příslušnou obec s rozšířenou působností nebo o víkendech a svátcích (a též v případě napadení hospodářských zvířat na území CHKO) pohotovostní linku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro oblast Beskyd, tel. +420 731 568 413.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravuje Standard ochrany hospodářských zvířat před útoky velkých šelem, který specifikuje, jak by měla být stáda hospodářských zvířat zabezpečena, aby byla četnost útoků vlka minimalizována. Standard bude podkladem pro financování preventivních zabezpečení stád z veřejných prostředků a bude zveřejněn na konci roku 2020.

Informace o postupu při škodní události po útoku velkých šelem a zabezpečení hospodářských zvířat lze nalézt na webu https://www.navratvlku.cz/. Jakákoli pozorování výskytu vlka či dotazy přijímá AOPK ČR na adrese: vlk@nature.cz.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: vlci na skále, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_stanzi11