V Brdech se odehraje „Lesní bitva“ tažných koní

Přímo v reálném terénu brdských hvozdů se v sobotu 22. dubna odehraje první ročník hobby soutěže tažných koní. Akci pořádají Vojenské lesy a statky ČR (VLS) společně s podbrdskou obcí Láz v lokalitě Pourka mezi obcí Láz a Nepomuk a odehraje se v režii nadšenců do chladnokrevných koní kolem dlouholetého kočího VLS a propagátora práce koní v lese Milana Jury, který s opratěmi v ruce tahá dříví v Brdech již 25 let.

Akce v Brdech nesplňuje oficiální standardy oficiálních závodů chladnokrevných koní jako například Brdský pohár, který se každoročně odehrává v srpnu v nedalekém Lázu, o to více však návštěvníkům ukáže reálnou práci, kterou koně i v době digitálních technologií v lese odvádí.

„Jde o hobby závod, který si ani neklade za cíl konkurovat oficiálnímu seriálů závodů chladnokrevníků se standardizovanými disciplínami. Spíše chceme ukázat reálnou práci koní v těžko přístupném terénu, kde se kočí i koníci musí často popasovat i s nenadálými překážkami,“ uvedl David Novotný, ředitel lesnické divize VLS Hořovice, která v Brdech hospodaří.

Pro Vojenské lesy a statky je akce příležitostí, jak veřejnosti představit nový přístup k hospodaření v lese, na který přecházejí v rámci nedávno spuštěného projektu LIVE ADAPT BRDY, jenž získal podporu z environmentálního programu Live Evropské unie.

„Přírodě blízký způsob hospodaření, který má brdské hvozdy změnit na druhově, výškově i věkově pestré lesy, kde se hospodaří bez holosečných těžeb výběrným způsobem, je postaven na maximálním využití tvořivých sil přírody, na citlivém přístupu k lesu. A koně v lese představují stále nejšetrnější způsob přibližování dřeva v porostech. S jejich využíváním proto i nadále počítáme. Pro nás tak jsou tažní koně jedním ze symbolů nového přístupu k hospodaření,“ vysvětlil ředitel VLS Roman Vohradský.

Vedle závodu jednospřeží v lese návštěvníci uvidí ukázku párového tahání těžkých břemen, vozatajství, ale také plemeno miniaturních koní minihorse a pro děti bude připraven doprovodný program lesní pedagogiky. Na akci bude zajištěno pro návštěvníky malé občerstvení. Program v lesích okolo lokality Pourka začíná v sobotu 22. dubna v 10.00, konec závodu je plánován na 14.00 hodin. Vstup na akci je zdarma.

Místo konání na Pource najdete na mapy.cz zde: https://mapy.cz/s/dafusalece

Zdroj: https://www.vls.cz/