Testování látky proti kůrovcům přineslo nadějné výsledky


K zamezení množení kůrovce na skládkách se počítá i s využitím nově vyvinuté testované látky EDN (ethandinitril), která hubí škůdce ve všech vývojových stádiích, jejím prostřednictvím lze také najednou účinně asanovat velké objemy kůrovcem napadeného dřeva. Informovalo o tom Ministerstvo zemědělství po včerejším jednání s premiérem Andrejem Babišem a zástupci rezortních i mimorezortních organizací. Fumigační (plynný) insekticid EDN společně testují Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Česká zemědělská univerzita a Draslovka, a. s. 

Výše zmíněné instituce v posledních dvou letech experimentálně zkouší nové fumigační látky a formulace (BLUEFUME – stabilizovaný kyanovodík a EDN) a jejich aplikaci na půdu, sadbu, osiva a rostlinné komodity včetně konstrukčního, obalového a částečně zpracovaného (vytěženého) dřeva pro fytokaranténní účely. Výzkum byl podpořen i projekty MZe (NAZV) a MŠMT (TAČR). Z obou možných plynů BLUEFUME a EDN se pro ošetření dříví ve formě výřezů jako nejvýhodnější ukázalo (na základě chemických vlastností a předběžných testů v komerčních podmínkách) použití přípravku EDN. Při výzkumné spolupráci s Arcibiskupstvím pražským (Lesní správou) byly jako první v Evropě v prvním pololetí roku 2017 provedeny experimentální zkoušky fumigace v jejich lesích. Byla ošetřena neodkorněná kulatina pomocí EDN pod plachtou přímo v lese. Výsledky iniciálních testů zaplynování přirozeně infestované kulatiny jehličnanů pomocí přípravku EDN jsou optimistické. Ukázaly vysokou (100%) účinnost na několik druhů kůrovců (Ips sp., Pityogenes sp., Hylurgops sp.) a inhibici jejich výletu ze dřeva již při několikahodinové expozici kulatiny. Je proto zajímavé si položit otázku, zda tento přípravek nebude možné použít ke snížení negativních efektů kůrovcových kalamit.