SVOL: Kůrovec žere lesy, ale vláda nemaká. Proč?

Předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) František Kučera zaslal předsedkyni Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Daně Balcarové dopis (viz příloha) s návrhy opatření, která by měla přispět k zabránění dalšího šíření kůrovcové kalamity se všemi jejími negativními důsledky. K situaci vydal SVOL prohlášení, které přinášíme v plném znění:  Současná kůrovcová kalamita v České republice přesahuje rámec resortu. Majitelé obecních, soukromých a církevních lesů se proto obracejí na poslance a senátory s žádostí, aby zákonodárci poskytli Ministerstvu zemědělství veškerou součinnost a přiměli vládu k urychlenému přijetí prioritních opatření k zabránění dalšího šíření kůrovcové kalamity. Zároveň varují před možným zneužitím historicky nebývalé kůrovcové kalamity mocenskými či kompetenčními spory ministerstev.

Účastníci semináře, který se konal 24. dubna v Poslanecké sněmovně pod záštitou Výboru pro životní prostředí, konstatovali, že situace týkající se současné kůrovcové kalamity v České republice je více než kritická.

Na kalamitní výskyt podkorního hmyzu v některých regionech republiky dlouhodobě stresovaných nedostatkem srážek a ohrožení oslabených lesních porostů větrnými či sněhovými smrštěmi upozorňovali vlastníci lesů už loni v létě a po říjnové vichřici Herwart. Majitelé lesů žádali stát o pomoc, o pružné zareagování na vzniklou mimořádnou situaci a přijetí podobných opatření, jaká pro majitele lesů v krizových situacích zavedly sousední vlády v Bavorsku či Rakousku. Jednalo se především o okamžité poskytování daňových pobídek a úlev pro postižené lesní majetky a poskytování bezúročných překlenovacích půjček, aby dříví z postižených oblastí mohlo být co nejdříve zpracováno, zajištění dostatečného počtu vagónů a navýšení tonáže nákladních automobilů pro zvýšení přepravní kapacity, umožnění skládkování a manipulace dřeva na zemědělských pozemcích bez sankcí na dotacích pro dotčené zemědělce, zajištění finančních prostředků na opravu komunikací v postižených regionech a přijetí okamžitých mimořádných opatření ve státních lesích ke zrychlení zpracování kalamity.

Reakce vlády předchozí i té stávající v demisi je ale pomalá a pomoc státu majitelům lesů při zvládání mimořádné kalamitní situace nedostatečná. To ostatně potvrzuje i výzva Agrární komory předsedovi vlády z počátku letošního března. „Do dnešních dnů vláda v této záležitosti bohužel nic zásadního neučinila, a kalamita svým rozsahem ohrožuje další části území republiky“, potvrdil František Kučera, předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. „Místo skutečného řešení problému se však objevují snahy dostat vodní a lesní hospodářství pod Ministerstvo životního prostředí a využít situace pro zavedení certifikace FSC ve státních lesích“, doplnil.

„Rozsah kalamity je výjimečný a dostává se mimo úroveň zvládnutelnosti vlastníků a správců lesa, kteří využívají všech možností v rámci platné legislativy. Ke zpracování kalamitního dříví není v republice dostatek kapacit. Bez okamžitých opatření a pomoci ze strany vlády a parlamentu hrozí zásadní ohrožení krajiny a plnění všech funkcí lesa pro společnost na rozsáhlých územích“, upozorňuje Richard Podstatzký, předseda Komory soukromých lesů.

Majitelé lesů reagují na změnu klimatických podmínek výsadbou většího podílu listnáčů, jak dokládají Zelené zprávy o stavu lesa. Změnu dřevinné skladby ale nelze provést naráz a vyžaduje od majitelů lesa zvýšené investice. Neřešení aktuální situace ze strany státu tak vzbuzuje obavy a dotazy. O co jde? O získání vlivu v českých lesích? Je záměrem ponechat bez zásahu obrovská rozsáhlá území jako po orkánu Kyrill na Šumavě? Přimět vlastníky lesů k předání majetku do náruče státu? …

Kopie výzvy zákonodárcům včetně obrazové přílohy.

Kontakt:
Ing. František Kučera, předseda SVOL, tel.: +420 602 339 448, e-mail: info (et) svol.cz

Foto kalamitní situace na Bruntálsku: archiv redakce