SVOL a Kraj Vysočina jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou

Kraj Vysočina v roce 2020 administroval tři dotační tituly v lesním hospodářství, vedle kůrovcových kompenzací rovněž finanční příspěvky z rozpočtu Ministerstva zemědělství podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a také pomoc vlastníkům lesů v programu Hospodaření v lesích 2020 z Fondu Vysočiny. Celkově za rok 2020 obdržel Kraj Vysočina a následně také administroval 9 620 žádostí s alokovanými částkami ve výši téměř 2,5 miliardy korun, z toho téměř 75 miliónů korun z vlastního rozpočtu.

„Lesy na Vysočině zaujímají téměř třetinu území a jsou významnou složkou životního prostředí a také národním bohatstvím. Pro Vysočinu je typická vlastnická rozdrobenost lesních majetků, kdy máme přibližně 48 tisíc vlastníků lesních pozemků, někteří z nich se sdružují ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR. Je zřejmé, že průběh počasí v roce 2020 kůrovcovou kalamitu nezastavil, pouze přispěl k jejímu utlumení. I proto je důležité pokračovat v aktivní spolupráci všech aktérů, kteří se na řešení kůrovcové kalamity v našem regionu podílejí,“ řekl na setkání se zástupci SVOL náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Objem nahodilé těžby v nestátních lesích za rok 2020 odhaduje SVOL ve výši 14,6 mil. m3 dřeva. Za minimální částku na příspěvky pro nestátní vlastníky lesů na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020, které by měly pomoci zajistit obnovu zničených lesů, považuje SVOL 5,8 miliardy korun.

„Udržitelnost ekonomiky nestátního sektoru českého lesnictví je v době kůrovcové kalamity přímo závislá na příspěvcích na hospodaření v lesích,“ uvedl místopředseda SVOL Stanislav Janský. Připomněl, že mnohé vlastníky zachránil před krachem příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity, tzv. kůrovcová kompenzace.

Ze strany státu byl ovšem podceněn potřebný objem finančních prostředků a po uzavření příjmu žádostí byla vlastníkům nestátních lesů vyplacena podpora ve výši, která ve skutečnosti představovala pouze 55 % skutečného poklesu cen dříví. Na základě průzkumu a propočtů SVOL by příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020 u nestátních vlastníků lesa odpovídal částce 779 Kč/m3 a skutečné finanční potřeby 11,4 miliardy korun.

SVOL a Kraj Vysočina dlouhodobě deklarují společný zájem, a to aby se na Vysočině obnovily zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Společně budou prezentovat nové technologické postupy, lesnickou pedagogiku mezi dětmi a větší osvětu mezi veřejností. Vlastníkům lesů SVOL nabízí také poradenskou pomoc.

Společná setkání vedení SVOL s náměstkem hejtmana Vlčkem a pracovníky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina se budou pravidelně opakovat.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů

Ilustrační foto: lesy na Vysočině, autor Jan Řezáč