Světový den divoké přírody: pomozte nám najít, kdo jí pomáhá

V České republice sice máme jen málo míst, která se dají označit přímo za divočinu, ale hodně míst, kde se dá pro přírodu leccos udělat. Možností je celá řada – počínaje obnovováním mokřadů a potoků, které zničilo socialistické zemědělství, přes péči o lesy, aby byly pestřejší a věkově rozrůzněnější, po kosení luk, které pomáhá ohroženým druhům rostlin a živočichům. Patří sem i výsadba alejí, remízků, nebo to, že některé plochy ponecháme přírodě, ať se na nich samovolně vyvíjí.

Organizacím či lidem, kteří svým celoživotním postojem, nebo třeba konkrétním projektem pomáhají či pomohli naší přírodě, je určena Cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Má především ukázat, že ochrana přírody má smysl a konkrétní výsledky. Cena, pro kterou je inspirací Světový den divoké přírody, letos vstupuje do čtvrtého ročníku. Nominace je možno posílat do konce března.

Světový den divoké přírody (World Wildlife Day) je příležitostí k oslavě krásných a rozličných forem divoké přírody a vyzdvihnutí významu ochrany přírody pro lidstvo. V roce 1973, 3. března, vstoupila v platnost Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Foto: Výr velký, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_ondrejprosicky

Nominace na Cenu AOPK ČR může zaslat kdokoli do 31. 3. 2021. Musí obsahovat jméno a příjmení nominovaného (nebo jméno firmy), zdůvodnění, proč by měl cenu dostat, případně popis konkrétního projektu včetně lokalizace a kontakt na nominovaného i navrhovatele. Uvítáme i fotografie. Nominace zasílejte elektronicky na adresu: karolina.sulova@nature.cz.

Více o Ceně najdete zde.

V roce 2019 získalo ocenění Arcibiskupství pražské za šetrné lesní hospodaření na Rožmitálsku a manželé Burešovi za celoživotní přínos pro ochranu a výzkum přírody v Jeseníkách. Vloni to byla firma ZEMSPOL za šetrné zemědělské hospodaření v Moravském krasu a Petr Moucha za celoživotní práci pro naši přírodu, zejména pro ochranu lesů.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: Čáp černý, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_mikelane45