Tag Archives: Židlochovice

Nový lesní hospodářský plán pro Soutok a Pálavu

Před rokem vydala AOPK ČR nesouhlasná závazná stanoviska k lesním hospodářským plánům (LHP) na období 2020-2029 pro lesní hospodářské celky Židlochovice a Soutok. Nerespektovaly totiž výjimečné přírodní hodnoty těchto území. Po řadě nejednoduchých jednání se podařilo domluvit se státním podnikem Lesy ČR způsob, jak zde hospodařit a zároveň minimalizovat dopady na vzácné druhy rostlin a živočichů. AOPK ČR proto nyní již mohla odsouhlasit upravené LHP pro obě oblasti.

Prosvětlením lesa pomáháme vzácným obyvatelům NPP Rendezvous

Národní přírodní památka Rendezvous je kromě Dianina chrámu významná také společenstvy lesních porostů panonských teplomilných doubrav na písku a panonských dubohabřin a s početnou populací dubu ceru. Staré duby jsou domovem tak významných druhů, jako je páchník hnědý, tesařík obrovský a nádherný krasec dubový.