Tag Archives: Želnavský smyk

Vojenské lesy předaly veřejnosti zrekonstruovaný Želnavský smyk, oslavily to plavením dříví po 61 letech

Vojenské lesy a statky (VLS) po víc než šedesáti letech opět plavily dříví na Želnavském smyku, který spojuje Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou. Ukázková plavba pro veřejnost byla oslavou završení rekonstrukce této šumavské vodní cesty, která trvala tři roky a vrátila tuto národní technickou památku zpět do šumavské krajiny.

Lesníci opraví Želnavský smyk a dosud nepřístupnou část Schwarzenberského kanálu

Takzvaný Želnavský smyk, spojující Schwarzenberský plavební kanál s Vltavou bude obnoven. Práce na jeho opravě začnou ještě před koncem tohoto roku a dokončeny by mohly být na jaře 2021. Více než 3 a půl kilometru dlouhý úsek šumavské technické památky opraví Vojenské lesy a statky ČR v rámci společného projektu s Lesy ČR a rakouským obecním spolkem Tourismusverband Böhmerwald. Oprava je součástí společného česko-rakouského projektu financovaného z evropského fondu pro regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jeho cílem je zachovat a zlepšit stav přírodního a kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu a také rašeliniště Bavorské nivy na rakouské straně.