Tag Archives: zákaz vstupu do lesů

Na Hořicku platí zákaz vstupu do některých lesů

Kvůli vyvráceným stromům, které se po zimních vichřicích nyní těží a odvážejí, a jejichž kořenový systém se samovolně vrací po odříznutí kmene do půdy,  je do konce dubna zakázáno vstupovat do lesních porostů mimo cesty v deseti katastrálních územích na Hořicku v Královéhradeckém kraji. Hrozí tam vážné nebezpečí úrazu. Proto vydal Městský úřad Hořice veřejnou vyhlášku.

Zákaz vstupu do lesů v Národním parku České Švýcarsko platí do konce února

Po lednové vichřici, která v Národním parku České Švýcarsko způsobila vývraty a polomy v odhadovaném objemu 7 tisíc krychlových metrů dřeva, zažádala správa parku u pověřených obcí třetího stupně Děčín, Rumburk a Varnsdorf o vyhlášení „Vyloučení vstupu do lesních porostů“. Pokud se tak již nestalo, předpokládá správa parku, že pověřené obce v nejbližších dnech žádosti vyhoví.Veřejnost tak nebude moci vstupovat do lesa ani po turisticky značených cestách do 28. února 2018, pro porosty a turisticky neznačené lesní cesty bude omezení platné až do 31. března 2018.

Vichřice Herwart poškodila ve státních lesích jeden a půl milionu kubíků dříví

Říjnová vichřice Herwart poškodila ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR jeden a půl milionu metrů krychlových dříví. Nejvíce jsou postiženy porosty v Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. Těžba bude pokračovat i na jaře. Na mnoha místech stále platí zákaz vstupu do lesů. 

Boubín je pro turisty až do února uzavřen

Až do 10. února příštího roku bude pro návštěvníky uzavřen vstup do Národní přírodní rezervace Boubín. Od 10. listopadu jsou uzavřeny všechny turistické trasy, včetně cesty okolo Boubínského pralesa i přístupových komunikací k rozhledně Boubín.

Na některých místech Šumavy platí kvůli kalamitám zákaz vstupu do lesů

Na několika místech Šumavy platí kvůli popadaným stromům a těžbě po větrné kalamitě zákaz vstupu do lesů. Informovaly o tom Vojenské lesy a statky a Správa Národního parku Šumava. Zákaz vstupu v zájmu zdraví a bezpečnosti veřejnosti je platný s okamžitou platností až do 21. října. Uzavřeny budou na žádost Vojenských lesů a statků lesy v katastrálním území Pěkná, Arnoštov, Uhlíkov, Jablonec a Maňávka, ale také v oblasti Nová Pec a Zvonková. Uzavřenými oblastmi vedou turistické trasy a za běžných okolností jsou také často využívány houbaři. Zákaz vstupu bude vyznačen místním značením.