Na Hořicku platí zákaz vstupu do některých lesů

Kvůli vyvráceným stromům, které se po zimních vichřicích nyní těží a odvážejí, a jejichž kořenový systém se samovolně vrací po odříznutí kmene do půdy,  je do konce dubna zakázáno vstupovat do lesních porostů mimo cesty v deseti katastrálních územích na Hořicku v Královéhradeckém kraji. Hrozí tam vážné nebezpečí úrazu. Proto vydal Městský úřad Hořice veřejnou vyhlášku.

Boháňka, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobeš, Chloumek u Hořic, Lukavec u Hořic, Ostroměř, Podhorní Újezd, Tetín a Třebovětice jsou katastrální územní, kterých se vyhláška týká.

Městský úřad Hořice vyhověl žádosti lesníků z podniku Lesy ČR a v zájmu ochrany života a zdraví dočasně zakázal vstup do lesů mimo lesní komunikace. „Zmrzlé stojící kořenové systémy vyvrácených stromů se s oblevou samovolně vracejí do původní polohy, takže mohou ohrožovat život a zdraví náhodných návštěvníků lesa. Tomu jsme chtěli zabránit. Hořická státní správa lesů nebezpečí vyhodnotila stejně, do porostů se tedy nesmí, na cesty ano,“ vysvětlil Ludvík Řičář, krajský ředitel podniku Lesy ČR z Liberce.

Vyhláška je vyvěšena na úřední desce i na webu městského úřadu.

Zdroj: Lesy České republiky