Tag Archives: zajíc polní

Prosperita populace zajíce polního je závislá na struktuře zemědělské krajiny

Negativní dopady intenzivního zemědělského hospodaření na životní prostředí rostlinných a živočišných druhů jsou v naší přírodě stále více zřetelné. Jedním z aspektů tohoto hospodaření je zvýšení výměry jednotlivých půdních bloků. To má za následek nejen snižování rozmanitosti pěstovaných plodin, ale také úbytek druhové pestrosti planě rostoucích rostlin.

Českomoravská myslivecká jednota chystá program na záchranu drobné zvěře

Ekologická komise ČMMJ připravila pro myslivce na letošních výstavách Silva Regina v Brně a Natura Viva v Lysé nad Labem workshop na téma Drobná zvěř a její životní prostředí - správná praxe, možnosti a postupy financování pro zajištění požadovaného biotopu.