Tag Archives: výchovné zásahy

Vliv prvních výchovných zásahů na růst a vývoj borové mlaziny z přirozené obnovy

Cílem výzkumné práce autorů vědeckého článku bylo zjistit reakci západočeských borových porostů vzniklých přirozenou obnovou na chudších stanovištích na různé způsoby výběru, na vliv vzdálenosti mateřského porostu od obnovy a následně doporučit pěstební postupy vhodné pro tyto porosty a porovnat s literárními prameny.