Tag Archives: VÚHM

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti slaví 100 let od svého založení

VÚLHM, v. v. i. v říjnu slaví 100 let své existence. Prosté konstatování, za nímž se skrývá úžasný rozvoj vědeckého poznání a plodné spolupráce s lesnickou praxí. Poznání, jež započalo empirickým pozorováním přírodních jevů a osvojováním si toho, co v lese fungovalo metodou pokus omyl, až po dnešní využívání molekulárně genetických metod a čtení genomu stromů.

Co zkoumala lesnická věda v roce 2019

Výsledky lesnického výzkumu získané na pracovištích VÚLHM jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací.

Nový klíč umožní přehledné určování domácích druhů jilmů

Strnady – 10. dubna 2018 – Po praktických a úspěšných návodech na zjednodušené určování domácích druhů dubů, bříz, olší a topolů vypracovali odborníci z VÚLHM nový klíč, tentokrát k určování domácích druhů jilmů. Praktická metodika vznikla, jako ty předchozí, na základě podnětu odborných pracovníků Lesů České republiky, s. p.

Seminář: Ořešák černý – dřevina roku 2017

Pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborné lesní hospodáře, ochránce přírody, zástupce veřejné správy a studenty je určen seminář na téma Ořešák černý dřevina roku 2017. Setkání, které se uskuteční v úterý 29. srpna v Kunovicích, pořádá Česká lesnická společnost ve spolupráci s tamní Výzkumnou stanicí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Na semináři budou představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem LČR dřevinou roku.