Tag Archives: Velké šelmy v Beskydech

Mapování velkých šelem v Beskydech: počty zvířat stagnují

Dvaatřicáté mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech, které proběhlo v únoru, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují. Podle hrubého odhadu se v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách pohybuje minimálně 10 dospělých rysů, 5  dospívajících mláďat a 3 vlci, jejichž rozlehlé teritorium zahrnuje kromě CHKO Beskydy i Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska. Výskyt medvěda byl  prokázán v Javorníkách - 3 zaznamenaná pozorování se týkají stejného jedince [1].