Tag Archives: srnčí zvěř

Problematika fibropapilomatózy srnčí zvěře

Fibropapilomatóza je nezhoubné nádorové onemocnění s infekční etiologií u spárkaté přežvýkavé zvěře. Postihuje především kůži a podkoží. V současné době lze v našich podmínkách považovat výskyt papilomatózy, zvláště pak u srnčí zvěře, za rozhodující problém. Jedná se o benigní nádorové onemocnění s rychlým šířením v populaci. První záchyt onemocnění byl zaznamenám u srnce z Jindřichohradecka již v roce 2007.

S kompasem do bezpečí

Představte si, že sedíte při pikniku za příjemného počasí na prostorné louce. Užíváte si krásný den. Když vtom se objeví hrozba. Dejme tomu lesní strašidlo. Kterým směrem byste utekli? Na tuhle otázku se pokusil odpovědět tým vědců z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU ve spolupráci s kolegy z Německa a USA. Výzkum však neprováděli na lidech, nýbrž na srnčí zvěři. Téma jejich studie souvisí s magnetorecepcí, respektive s orientací těla dle magnetického pole Země. Autoři se zaměřili na útěkové chování, jev zkoumaný v řadě zemí světa.