Tag Archives: sokol stěhovavý

Sokoli jsou v Českém středohoří doma

V okolí hnízdišť sokolů je potřeba klid. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proto označili okolí přírodních hnízdišť páskami a informačními cedulemi. Zejména na počátku hnízdění jsou totiž samice sokolů velmi citlivé. Vadí jim především pohyb v nebo nad jejich úrovní. Pokud jsou vyrušeny, mnohdy hnízdo opustí. Hrozí pak zastydnutí vajec či úhyn mláďat hladem. Do hnízda také mohou vniknout predátoři.

Sokolům se letos kvůli dronům nezdařilo hnízdění na Troskách

Sokol stěhovavý, kriticky ohrožený druh dravce, završil letošní jarní tok na Troskách hnízděním. Pracovníci AOPK ČR i na hradě přítomní sokolníci tu opakovaně vídali samce, který nosil sedící samici potravu. Sokoli se kolem symbolu Českého ráje pohybovali zjara již druhým rokem. Mláďata se jim ale vyvést nepodařilo.

Sokolí rok: letos v Jeseníkách vyvedli rekordních 41 mláďat, hnízda tu opustilo nejvíce sokolích mláďat v novodobé historii

Zahnízdilo zde 21 párů sokolů, z hnízd vylétlo 41 mláďat. Je to přesně o deset ptáčat více než v doposud nejúspěšnějším roce 2014. Počet vyvedených mláďat meziročně kolísá, ale z pohledu stability populace je důležitější počet hnízdících párů. Jeseníky s okolím jsou dnes jednou z nejvýznamnějších sokolích oblastí v naší republice.

V Jeseníkách začali hnízdit sokoli. Po jednadvacáté.

Přestože v horách leží ještě velké množství sněhu, některým ptákům již začalo náročné období rozmnožování a právě snášená vejce musí ochránit i před mrazivými teplotami. Jedním z nich je kriticky ohrožený sokol stěhovavý. Sokoli začali v Jeseníkách hnízdit po dlouhé přestávce v roce 2001, od té doby tu vyvedli bezmála 300 mláďat.

Na Broumovsku vylétli mladí sokoli

Za posledních dvacet let se početnost sokola stěhovavého na území ČR postupně zvyšuje. Přesto to sokoli stále nemají jednoduché. Úspěšnost hnízdění ve volné přírodě je poměrně nízká. V letošním roce bylo v CHKO Broumovsko zaznamenáno rekordních deset párů sokola stěhovavého, z  nich zatím úspěšně vyhnízdily dva.