Tag Archives: smíšené lesy

Pomozme jedli bělokoré vrátit se do našich lesů

Významnou složku našich smíšených lesů v minulosti tvořila jedle bělokorá. Při úvahách o obnově lesů po kůrovcové kalamitě nelze tuto dřevinu opomenout, její výraznější návrat je pro budoucnost našich lesů velmi žádoucí. V posledních letech se zastoupení jedle opět pomalu zvyšuje. Od roku 2002 se její podíl v druhové skladbě zvýšil o asi 6 000 ha a celkem roste na 29 000 ha (1,1 %).

Jak pěstovat douglasku ve směsích

Nové poznatky a praktická doporučení přinášejí odborníci na pěstování lesa o douglasce tisolisté, introdukované dřevině s řadou příznivých vlastností. S tvorbou směsí s douglaskou již má lesnická praxe určité zkušenosti, ale stále chybí komplexní přístup založený na exaktně ověřených znalostech. 

Buk a smrk jsou základem pro smíšené lesy

V souvislosti s měnícími se klimatickými podmínkami se postupně změní i skladba lesů ve prospěch smíšených porostů. Nabízí se proto otázka, jak se jednotlivé druhy spolu snáší a zda se ve směsi například nezpomalí růst jedné dřeviny na úkor té druhé. Odborníci na ekologii lesa z VÚLHM, v. v. i., se zaměřili na smrk a buk. 

Mezinárodní vědecká konference přinese nové poznatky o smíšených lesích

Strnady – 3. října 2016 – Smíšené lesy v Evropě – jaké jsou jejich perspektivy, jak se umí vyrovnávat s měnícími se podmínkami prostředí, ekologickou zátěží nebo přírodními živly? Na tyto a další otázky odpoví experti na mezinárodní vědecké konferenci EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206.