Tag Archives: samovýroba

Krkonošský národní park nabízí, aby si lidé sami pokáceli dřevo na topení

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývá zejména místní obyvatele, aby si po dohodě s lesníkem sami pokáceli označené stromy a odvezli je na otop. Důvodem tohoto kroku je množství vrcholových zlomů, které po zimě zůstaly v lesích a blížící se první rojení lýkožrouta smrkového. Aby Správa KRNAP snížila šanci na další šíření kůrovců po Krkonoších, nabízí nyní v samovýrobě kubík dřeva za  10 korun.