Krkonošský národní park nabízí, aby si lidé sami pokáceli dřevo na topení

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) vyzývá zejména místní obyvatele, aby si po dohodě s lesníkem sami pokáceli označené stromy a odvezli je na otop. Důvodem tohoto kroku je množství vrcholových zlomů, které po zimě zůstaly v lesích a blížící se první rojení lýkožrouta smrkového. Aby Správa KRNAP snížila šanci na další šíření kůrovců po Krkonoších, nabízí nyní v samovýrobě kubík dřeva za  10 korun.

„Všichni si uvědomujeme hrozící riziko šíření kůrovce, který primárně vyhledává oslabené stromy a ty pak napadá. Stromy, které mají po zimě zlomené vrcholové terminály – tedy laicky řečeno špičky – jsou pro něho velmi atraktivní,“říká vedoucí odboru péče o národní park Václav Jansa. „Ve snaze brzdit jeho šíření, nyní přicházíme s výzvou lidem na tzv. samovýrobu palivového dřeva na topení. V současné době je možné po dohodě s místním lesním, přijet do lesa a lesníkem vyznačené stromy si vykácet a odvézt. Cenu za kubík dřeva jsme stanovili na symbolických 10 korun. S ohledem na vývoj populace kůrovce má tato akce smysl do konce července,“ popsal aktuální nabídku Jansa. Prvním kontaktním místem pro zájemce jsou územní pracoviště Správy KRNAP, kde se dozvědí podrobnosti a místa, kam si pro dřevo mohou přijet.

Lokality s vrcholovými zlomy jsou po celých Krkonoších od nejnižších až partie při horní hranici lesa, a to na celkové ploše 1 300 hektarů. Celkový objem Správa KRNAP  odhaduje na 1 tisíc metrů krychlových.

Kontakty na územní pracoviště Správy KRNAP a další informace najdete na stránkách http://www.krnap.cz

Podle tiskové zprávy KRNAP, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_kadmy