Tag Archives: pařeziny

Návrat nízkého lesa na Děvín

Na dvě desítky hektarů lesa v NPR Děvín se díky spolupráci AOPK ČR a LČR vrátí tradiční lesní hospodaření ve formě nízkého lesa – pařeziny. Opatření pomůže ohroženým druhům rostlin a živočichů. Lesy na Děvíně mají poměrně divokou historii. Významně do jejich vývoje, patrně již od mladšího paleolitu, kdy potřeboval dříví na oheň, zasahoval člověk. Z počátku méně, později však velmi výrazně měnil tvář lesa. Zpočátku bez rozmyslu, co s lesem bude, až se vykácí, až po současné poměrně složité plánování jak, kdy a kde se má les vykácet, aby se zachoval i pro budoucí generace a měl z něj co nejvíce užitku.

21. květen Evropským dnem pro Naturu 2000

Evropská soustava chráněných území Natura 2000 chrání rozmanitost evropské přírody a ty druhy rostlin, živočichů či stanovišť, které patří z pohledu celé Evropy k těm nejohroženějším. V České republice do ní patří 41 ptačích oblastí a 1113 evropsky významných lokalit. Mnohé z nich potřebují péči. Tu mimo jiné zajišťuje osmiletý projekt Jedna příroda, na kterém se podílí AOPK ČR.