Tag Archives: Padrťské rybníky

Louky okolo Padrtí letos spásá skot z ekofarem Vojenských lesů a statků

O udržení bezlesí na Padrtích v Brdech se letos starají krávy z ekologických chovů Vojenských lesů ze západočeských Doupovských hor. Stádo sem bylo převezeno na základě dlouhodobé spolupráce AOPK ČR a VLS, s. p., při realizaci ochrany přírody v Brdech.

Zase o trochu více vody zadržujeme v CHKO Brdy

Na loukách u Dolejšího Padrťského rybníka se zlepší ekologický stav území. Agentura ochrana přírody a krajiny ČR totiž financovala jedno z navrhovaných opatření doporučených na základě studie: Zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy – Klabava. Zdrojem financí byl Program péče o krajinu, práce provedly Vojenské lesy a statky, s. p.